COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Celostátní konference zdravotních laborantů ČAS

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Bc. Anna Skalická

Jako každý lichý rok se i letos sešli zdravotní laboranti z celé ČR na již 10. celostátní konferenci, která se konala ve dnech 11.–12. října ve Fakultní nemocnici Ostrava, jež převzala nad celou akcí záštitu.

jednání zahájila náměstkyně pro ošetřovatelství FN Ostrava Bc. M. Dobešová. Na přípravě odborného programu spolupracovali všichni pracovníci Ústavu laboratorní diagnostiky pod vedením doc. RND r. Kristiána Šafarčíka, Ph.D., který se osobně ujal první přednášky, v níž posluchačům představil uvedené pracoviště.

Program konference byl velmi pestrý a zajímavý pro pracovníky ze všech laboratorních oborů. Pro příklad uvedu názvy některých přednášek: Alkohol a jeho uživatelé, Terapeutické monitorování psychofarmak, Zamyšlení nad významem, potřebami a provozem likvorové laboratoře, Současnost a budoucnost léčby morbidně obézních, Laboratorní vyšetřování bez kapky krve, POCT ve FN O, Monitorování antikoagulační léčby aj. Konferenční sál byl plně obsazen a na některé zájemce se místa ani nedostala.

Odborný program skončil v sobotu dopoledne a po něm následovala společenská část – prohlídka koncentračního tábora Osvětim/Auschwitz v polské Osvětimi, kde jsme za laboranty ČR položili u zdi smrti květiny se stuhou. Tábor byl vybudován v roce 1940. Původně byl určen pro polské vězně, ale časem tu byli vězněni lidé z celé Evropy, zejména Židé, ale také sovětští váleční zajatci a Romové. Mezi vězni byli také Češi.

Nad vstupní branou tábora, kterou vězni denně odcházeli za těžkou prací, visí dodnes cynický nápis „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje). Kolik lidí přesně v Osvětimi zemřelo, je dodnes předmětem diskuze historiků. Odhady se pohybují kolem 1,5 miliónu lidí. Nejvíce jich zahynulo v plynových komorách, další hladem nebo na následky bití a nelidského zacházení. Prvním velitelem tábora byl Rudolf Höss, který zde byl po norimberském procesu popraven 16. 4. 1947 na šibenici, která tu dodnes stojí.

Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky FNO doc. RNDr. Kristián Šafarčík, Ph.D., s předsedkyní sekce zdravotních laborantů ČAS Bc. Annou Skalickou
Přednáškový sál byl zaplněn do posledního místa
fota: Jana Gojová

V táboře byly vězněny i děti, na kterých své morbidní a sadistické pokusy prováděl nechvalně proslulý německý „lékař“ SS Josef Mengele. Dobové fotografie námi hluboce otřásly.

V bloku číslo 16 se nachází muzeum České republiky, v němž jsou popsány osudy některých vězňů nebo i celých rodin. Jako varování pro současné i budoucí generace uzavírá expozici báseň s názvem My mrtví žalujem, kterou neznámá autorka napsala těsně před tím, než byla s dalšími téměř čtyřmi tisíci židovských vězňů z českých zemí zavražděna v plynové komoře.

Cestou zpět do Ostravy jsme se ještě krátce zastavili v bývalém koncentračním táboře Auschwitz II – Birkenau/Březinka, který byl vybudován na druhé straně města. Osvětim je dodnes památníkem připomínajícím světu zrůdnost nacistického režimu a utrpení lidí z celé Evropy. Je dobře, že zdejší muzeum stále navštěvují statisíce lidí z celého světa. I díky tomuto programu budeme na 10. konferenci zdravotních laborantů ČAS ještě dlouho vzpomínat. A už teď se těšíme na další ročník, který se bude konat v říjnu 2015.

Bc. Anna Skalická, předsedkyně sekce ZL ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si