COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Evropský kongres o násilí (nejen) v psychiatrii

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Mgr. Jaroslav Pekara

Zatímco předloňský evropský kongres týkající se násilí v psychiatrii a zdravotní péči se konal v Praze, letos se k již osmému ročníku sjeli odborníci do belgického Ghentu. Ve dnech 23.–26. října 2013 tu zaznělo 120 přednášek týkajících se problematiky násilí a konalo se 30 workshopů. Na 450 odborníků debatovalo o nových přístupech k neklidným a násilným pacientům.

I když je kongres pořádán na evropské úrovni, láká odborníky z celého světa (Izrael, USA , Kanada, Nový Zéland, Indie, Japonsko, Brazílie, Island či Austrálie). Z toho je patrné, že násilí v psychiatrii a zdravotní péči není ojedinělý problém, ale trápí všechny země stejně bez výjimky. Zajímavostí je také to, že mezi hlavními řečníky nebyli hlavně profesoři z univerzit či speciálně vyškolení psychologové, ale sestry, kterých se tato problematika týká především a které mají na tomto kongresu velkou podporu psychiatrů, psychologů, výzkumných pracovníků i terapeutů. Ti si totiž uvědomují riziko násilné situace – vždy chvíli trvá, než napadenému přijde někdo na pomoc, a nejvíce času s pacienty tráví právě sestry. Jsou tak nejen středem pacientovy důvěry, ale často také obětí jeho útoku.

Svého zástupce na tomto kongresu měla i Česká republika. Mgr. Jaroslav Pekara (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář a trenér komunikace při kontaktu s agresivním pacientem) přednášel o situaci násilí v psychiatrii a zdravotní péči v ČR a také o zkušenostech s velkými projekty zaměřenými na problematiku násilí, které u nás proběhly. Reakce v následné diskuzi byly velmi pozitivní. Publikum ocenilo informace o stavu násilí ve zdravotnictví v ČR a ukázalo se, že některé problémy, s nimiž se potýkáme, jsou shodné s těmi, které mají v zahraničí – např. nepřítomnost výuky na dané téma ve školách, nedostatečná podpora vedení a úřadů aj. Jiné byly naopak překvapivé – např. v Nizozemsku má sestra na vzdělávání 40 eur měsíčně a je jen na ní, jak je využije.

„Do popředí se dostává profesionalita a snaha využívat metody omezení, které dokážou agresivní pacienty zklidnit při maximální bezpečnosti a minimalizaci poškození nejen jich samotných, ale zejména ošetřovatelského personálu. Hlavní roli hraje především komunikace a až poté fyzické techniky, které pacientům pomáhají zvládat jejich neklid,“ popsal jedno z hlavních sdělení kongresu Mgr. Jaroslav Pekara. „Jednou z klíčových přednášek byla zpověď psychiatrické sestry z USA , která popisovala, jak ji fyzicky napadl pacient. Škrtil ji a bil pěstmi do obličeje. Mrazivé momenty zažívali posluchači také při přednáškách o negativních dopadech fyzického omezení; Velkou Británií byla prezentována úmrtí při takovýchto postupech, která byla zachycena kamerovým systémem nemocnice a přehrávána na kongresu,“ pokračoval Pekara. „Mezi nejpřínosnější patřily v neposlední řadě také workshopy, na kterých se mohli účastníci aktivně zapojit do výuky nových postupů,“ zhodnotil kongres Pekara, který je mj. i členem pracovní skupiny Bezpečnost personálu (sekce Prevence násilí a hygiena) při Aesculap Akademii (www.bezpecnostpersonalu.cz).

Je více než dobře, že se i česká psychiatrie pokouší o změny ve prospěch člověka jako lidské bytosti. Můžeme si jen přát, aby se tento zájem přesunul i do ošetřovatelské péče na ostatních zdravotnických (zdravotně-sociálních) pracovištích, a to nejen v psychiatrii.

Mgr. Jaroslav Pekara, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.; pracovní skupina Bezpečnost personálu (Aesculap Akademie), student ZSF, Jihočeská univerzita, České Budějovice

 
  • tisk
  • předplatit si