COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Jaký je život stomiků? Odpověď hledal 1. podzimní pracovní den

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Magda Hettnerová

O tom, že svět stomiků nemusí být pochmurný, se přesvědčili všichni, kdo se v pátek 15. listopadu zúčastnili stejnojmenné konference, kterou pořádala traumatologicko-ortopedická sekce ČAS ve spolupráci s V šeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

V posluchárně pražského Ústavu klinické a experimentální stomatologie se sešly nejen stomické sestry, aby si vyslechly dvě desítky sdělení na téma stomie a péče o ně, kazuistiky i novinky v oblasti péče o stomické pacienty. Úvodního slova a první přednášky na téma Ošetřování stomií včera a dnes se ujala předsedkyně pořádající sekce Mgr. Dagmar Škochová, MBA . V krátkém historickém úvodu mj. uvedla, že první zmínka o provedené stomii se datuje do roku 350 př. Kr., kdy Praxagoras z K ósu úspěšně upravil střevní vývod při poranění břicha. Vývojem prošly i stomické pomůcky. V 60. letech 20. století se ke střevním vývodům začaly upevňovat jímače obsahu střeva, které bylo třeba upevnit kolem stomie. Tyto systémy byly značně nespolehlivé, nepřiléhaly ke kůži, podtékaly a propouštěly střevní obsah i zápach. U nás se používal tzv. Jánošíkův pás podkládaný mulovým čtvercem, ve kterém byl vystřižen otvor, čímž se chránila kůže kolem stomie. Pás byl nevyhovující a pacienta značně omezoval.

Kvalitativní změnu v ošetřování stomií přinesly nalepovací sáčky, mezi jejichž výhody patřila rychlá a jednoduchá výměna, dobrá přilnavost ke kůži kolem stomie, izolace zápachu; tím, že nebylo nutné používat fixační pás, se pomůcka stala mnohem diskrétnější. Nevýhodou však byla rychlá devastace kůže v okolí stomie v důsledku častého odstraňování sáčku, u mnohých alergiků také vrstva lepidla vyvolávala nežádoucí reakce. Současné systémy už tyto problémy nezpůsobují. V ČR existuje celkem osm firem, které se problematikou stomií a stomických pomůcek zabývají, a ty vyvíjejí neustále další a další novinky. S některými z nich se mohli seznámit i posluchači na této odborné konferenci.

Kromě historie stomií zazněl v úvodním bloku i například popis, jak stomie vzniká na operačním sále, z pohledu perioperační sestry Moniky Lesniakové z I . chirurgické kliniky VFN v P raze či návod, jak zvládnout urostomii, z pohledu sestry Milady Karlovské, která pracuje na urologii Nemocnice Na Bulovce už 45 let. Ohlas a následnou diskuzi vyvolal příspěvek sestry Šárky Harvánkové, DiS., z neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko- porodnické kliniky VFN Praha, který se zaměřil na stomie u dětí, zejména těch nedonošených. „Péče o dětskou stomii je stejná jako u dospělého, jediným rozdílem je velikost sáčku,“ upozornila Harvánková. Velkou výhodou u nezralých dětí je jejich rychlá regenerace, díky níž odchází 95 % pacientů z tohoto oddělení s již zanořenou stomií. Další příspěvky se věnovaly například péči o stomiky z pohledu onkologické sestry, správné výživě stomiků či otázce, jaká pohybová aktivita je pro stomiky vhodná. O problematice sexu u stomiků pohovořila doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CS c., a o vlastní zkušenost se svými dvěma stomiemi se s přítomnými podělila Ing. O. Voříšková z pražského FIT -ILC O. V souvislosti s touto pacientskou organizací upozornila Mgr. Dagmar Škochová, MBA , na unikátní novinku, která se chystá ve VFN v P raze. Nemocnice uzavřela s organizací České ILC O dohodu o spolupráci. Jejím cílem je, že nově odoperovaní stomici z VFN v Praze se budou moci obrátit na organizaci ILC O (její členové budou pacienty rovněž aktivně vyhledávat), jejíž členové pacientům poradí a předají vlastní zkušenosti tak, aby si pacienti lépe zvykli na změny, které se stomií v jejich životě přijdou. „Tato spolupráce, která například v Německu běžně funguje a hradí ji zdravotní pojišťovna, bude u nás spuštěna od ledna 2014,“ popsala Škochová.

První podzimní pracovní den byl nabitý informacemi a plný přednáškový sál ukázal, že problematika stomií a péče o tyto pacienty je pro sestry nejen aktuální, ale i zajímavá. Už nyní se proto mohou sestry těšit na druhý pracovní den s touto tematikou, který se bude konat příští rok.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si