COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Novinka: konal se první APD workshop pro sestry

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Jana Kolářová

Zdravotní sestry jsou v léčbě pacientů a komunikaci s nimi nepostradatelné. V případě peritoneální dialýzy (PD) to jistě platí dvojnásob. Sestra je nejdůležitějším členem zdravotního týmu PD, hraje klíčovou úlohu při edukaci pacienta, tráví s ním většinou víc času než lékař, spolupracuje a dále komunikuje se všemi ostatními členy zdravotního týmu, který se o pacienta stará, a zajišťuje kontinuitu v péči o pacienta.

Protože si v Baxter Czech práce sester velmi vážíme a jsme přesvědčeni, že jejich vzdělávání je důležité, uspořádali jsme 8. a 9. listopadu letošního roku první ročník akce s názvem APD Workshop. Pod zkratkou APD se skrývá automatizovaná peritoneální dialýza, což je forma peritoneální dialýzy, kdy se k léčbě používá speciálně naprogramovaný přístroj neboli cycler. A právě během jeden a půldenní školicí akce určené pro peritoneální a nefrologické sestry z celé ČR se sestry naučily, jak s tímto přístrojem pracovat. Akci jsme pojali jako praktický seminář neboli workshop pro celkem 23 sester. Půl dne z něj jsme vyhradili právě praktické části. Účastnice se rozdělily do tří menších skupinek, aby si mohly práci s cyclerem co nejlépe vyzkoušet. Nakonec prošly znalostním testem, a protože tato akce patří mezi akreditované, získaly za její absolvování 4 body.

Cílem workshopu bylo, aby sestry věděly, jak naprogramovat léčbu či pomoci pacientům, pokud nastane nenadálá situace. Při péči o PD pacienty se využívá dvou speciálních počítačových programů. Jeden z nich umožňuje nahrát léčebný program na speciální kartu a následně ji vložit do cycleru. Ten pak automaticky provádí dialýzu dle nastaveného naprogramování. Dále existuje program, kterým se zjišťuje transportní typ peritoneální membrány a adekvátnost léčby u pacientů a který také pomáhá navrhnout preskripci. Oba dva programy jsou jednoduchým nástrojem v každodenní praxi lékaře i sestry.

„Jako sestra s peritoneální dialýzou začínám, během semináře jsem měla šanci vyzkoušet si nastavení léčby u fiktivního pacienta. Byl stanoven jeho věk, profese, základní diagnóza a délka léčby peritoneální dialýzou. A na základě těchto údajů jsme léčbu ve speciálním programu nastavovaly, vybíraly nejvhodnější roztok a vyzkoušely si mnoho dalších praktických věcí,“ popsala Karolína Filipová, PD sestra z Nemocnice Na Homolce.

Na příští rok plánujeme podobný praktický seminář a několik dalších akcí pro sestry.

Jana Kolářová, Baxter Czech, spol. s r. o.


k věci
→ Co je to automatizovaná peritoneální dialýza?

Při tomto druhu dialýzy se dialyzační roztok v břišní dutině vyměňuje pomocí jednoduchého přístroje zvaného cycler. Dialýza trvá obvykle osm hodin, probíhá přes noc, tedy v době, kdy nemocný spí. Za tu dobu se uskuteční několik úplných výměn podle rozpisu dialýzy naprogramovaného v přístroji. Ráno se všechen roztok z poslední výměny z břicha vypustí, případně se u některých pacientů napouští určitý objem i na den.

 
  • tisk
  • předplatit si