COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Ošetřovatelství v geriatrii - Hodnotící nástroje

Datum: 2. 12. 2013

/ Andrea Pokorná a kol. / Grada Publishing, a. s., 202 s., 299 Kč /

Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče. Přehled jednotlivých hodnotících technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízeních sociální péče k posouzení stavu jejich klientů. Kniha obsahuje široký výčet hodnotících škál a nástrojů.

 
  • tisk
  • předplatit si