COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Psychosociální krizová spolupráce

Datum: 2. 12. 2013

/ Bohumila Baštecká a kol. / Grada Publishing, a. s., 320 s., 429 Kč /

Učebnice se zaměřuje na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence), a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.

 
  • tisk
  • předplatit si