COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2013

Číslo 3 / 2013

Číslo 3 / 2013
Vychází 4. března 2013

 

Obsah čísla

Editorial
 

Březen… kam se jen vrtnem?

str. 1

Rozhovor
 

V Peru musíte být připraveni na všechno

str. 3 - 7

Praxe
 

Není dezinfekce jako dezinfekce

str. 8

Odborné téma
 

Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů

str. 9 - 11

 

Příběh pacientky: Mých třináct let s Mamma HELP

str. 12 - 13

 

K nutnosti vymezení pojmu eutanazie

str. 14 - 16

 

Léčba nezvladatelných bolestí v domácím prostředí

str. 17 - 18

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Metódy merania kvality života

str. 19 - 21

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Spokojenost pacientů s peritoneální dialýzou

str. 22 - 23

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Penitenciárna starostlivosť z pohl’adu práce sestry

str. 24 - 28

Praxe
 

Trénink kognitivních funkcí v ÚVN Praha

str. 29 - 30

 

K prevenci nozokomiálních nákaz z pohledu klinického farmaceuta

str. 31 - 32

 

Vzdělávání akademických pracovníků v oblasti sexuologie

str. 34 - 35

Pro studenty
 

1. LF UK

str. 36 - 38

Zpravodaj ČAS
 

Mosty porozumění

str. 40 - 41

Vzdělávání
 

Bezplatné e-kurzy z projektu Vzdělávání nelékařů právě skončily

str. 42

Informační servis
 

Studenti, změřte svoje síly

str. 42

 

Sestry mají svou Miss 2012

str. 43

 

Transplantace jater měla u nás premiéru před třiceti lety

str. 43

Nové knihy
 

Jak skončit pracovní poměr

str. 43

 

Terapie zaměřená na člověka

str. 43

 

Jak si nedělat starosti. Malé změny, díky kterým se budete méně stresovat

str. 43

 

Firness manuál pro ženy. Cvičení ve fitness centru

str. 43

Právo
 

Suicidium

str. 44

Historie
 

Pijavice - malí léčitelé, které znala i Kleopatra

str. 45