COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2013

Bezplatné e-kurzy z projektu Vzdělávání nelékařů právě skončily

Datum: 4. 3. 2013
Autor: IPVZ

V prosinci 2012 byly ukončeny akreditované e-learningové kurzy, které probíhaly v rámci projektu Vzdělávání nelékařů. Zdravotníci se do nich mohli zapojit od března 2012. Úspěšnými absolventy těchto kurzů se stalo 470 studentů. Odměnou jim kromě nově nabytých znalostí bylo Potvrzení o úspěšném absolvování e-kurzu a až 3 kredity. Více o e-kurzech prozradila vedoucí koordinátorka e-learningu Mgr. Vendula Bílková.

Kdo přišel s nápadem zařadit do projektu Vzdělávání nelékařů také formu e-learningu? A z jakého důvodu byly první e-learningové programy spuštěny až dva roky po zahájení projektu – tedy v březnu 2012?

Tvorba e-learningového systému včetně výukových materiálů byla součástí projektu již od počátku. V roce 2010 byla vybírána témata jednotlivých e-kurzů, cílové skupiny, byli oslovováni vedoucí kateder IPVZ, ale i významní lékaři daných oborů doporučení odbornými garanty projektu. V roce 2011 probíhala příprava jednotlivých e-kurzů, školení autorů e-kurzů, vlastní tvorba materiálů v podobě MS Word a následný vývoj e-kurzů (grafická úprava, technická redakce textů, převod do výukové platformy – LMS iTrivio, testování, akreditace přes Českou asociaci sester). V roce 2012, konkrétně v březnu, byly zahájeny první běhy e-kurzů v rámci tohoto projektu. Celkově vzniklo v tomto období 15 e-kurzů pro nelékaře.

Jakým způsobem byla vybírána témata e-kurzů?

Projekt vzdělávání nelékařů vychází z analýzy „Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví – resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů s výhledem do roku 2015“. K vytipování vhodných témat pro přípravu e-kurzů tedy došlo na základě priorit uvedených v projektu Vzdělávání nelékařů ve spolupráci s Českou asociací sester (ČAS). Témata e-kurzů vycházejí z běžné praxe tak, aby edukace nelékařů v dané oblasti měla praktický dopad na kvalitu poskytované péče.

Kdo se podílel na vytváření e-kurzů?

Kurzy pomáhali sestavovat přední odborníci. Jmenovat můžeme například prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., Mgr. Bc. Alici Strnadovou, Tamaru Starnovskou, Ing. Bc. Irenu Kouřilovou, Bc. Jindru Kracíkovou a Jindru Pavlicovou.

Jaké kurzy se mohly těšit z největší návštěvnosti?

Nejvíce přihlášených studentů měly kurzy Právní minimum, Obecné formy edukace, Edukace pacientů s diabetes mellitus, Edukace v nutriční péči a Edukace pacienta s onkologickým onemocněním. Největší zájem o e-kurzy byl přitom koncem roku 2012, kdy jich bylo také nejvíce v provozu. Řadě studentů tato forma natolik vyhovovala, že se přihlásili ke studiu hned několika e-kurzů.

Co se bude s již vytvořenými e-kurzy dít teď? Našlo se pro ně další využití?

Budoucnost e-kurzů je předmětem jednání Ministerstva zdravotnictví a generálního dodavatele projektu.


Vzdělávání nelékařských pracovníků bylo realizováno prostřednictvím individuálního projektu OPLZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech“ (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Jeho realizátorem je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

 
  • tisk
  • předplatit si