COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně

Datum: 8. 4. 2013
Autor: pre

Vždy a za všech okolností je oddaná, poslušná, vzdělaná a věrná lékařům i pacientům. Ses­tra však není kůň, sluha ani obecní policista." Slovy Florence Nightingale přivítal MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise (SAK), 26. března posluchače na semináři s ná­zvem Ošetřovatelský proces účinně, kvalitně a bezpečně, který se konal v Brně.

V první části vystoupila PhDr. Marie Zvoníč-ková, odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze, se svojí přednáškou na téma Pro­blematika ošetřovatelského procesu z praktického pohledu sestry. Poukázala na problémově orien­tovaný přístup k nemocným a jeho problémům, které sestra nemůže samostatně řešit. Vysvětlila i důležitost správně vyplněné dokumentace, která je důležitá nejen pro pacienta a management nemocnice, ale která především chrání sestru. „Sestra je chápána jako člověk, který zodpovídá za vše, ale není za to dostatečně oceněn," zakon­čila svou přednášku Zvoníčková. S problematikou nutriční péče ve zdravotnickém zařízení vystoupila vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocni­ce v Praze Tamara Starnovská a o interdisciplinární spolupráci v pohybové aktivizaci nemocného pro­mluvila Mgr. Růžena Hlavičková, vedoucí fyzioterapeutka Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN Praha. Obě tyto oblasti se v praxi setkávají s největší mírou nepochopení. Buď se přehánějí a jsou neúčinné, nebo se nedělají vůbec.  

pre

 
  • tisk
  • předplatit si