COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Datum: 8. 4. 2013

2., přepracované a doplněné vydání

/ Jindřich Špinar, Ondřej Ludka a kol. / Grada Publishing / 336 s., 479 Kč /

Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí

Autoři sbírali cenné připomín­ky k předchozímu vydání ze­jména od studentů při výuce, a tak vznikla tato nová verze publikace. Obsahuje některé moderní postupy, vypouští některé části textu a naopak zařazuje nové pasáže důležité i z hlediska didaktického.

 
  • tisk
  • předplatit si