COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Tři fáze hojení ran - tři pravidla pro úspěšnou léčbu

Datum: 8. 4. 2013
Autor: Hartmann-Rico

Je potřeba správně rozlišit, v jaké fázi hojení se rána nachází, a podle toho zvolit odpovídající léčebné postupya prostředky.

Každá rána prochází třemi stadii hojení - jedná se o čisticí, granulační a epiteliuační fázi. Klíčem k úspěšnému zhojení rány je pak správné rozeznání těchto rází, protože každá z nich vyža­duje odlišný léčebný postup a prostředek podporující hojení.

Čisticí fáze

Čisticí fáze (označovaná i jako zánětlivá či exsudativní) se vyznačuje rozvojem zánětu, kterým organismus reaguje na přítomnost nežádoucích složek v ráně. Ránu doprovází otok, za­rudnutí, její okolí je bolestivé a postiže­né místo má zvýšenou teplotu. V místě rány může dojít ke vzniku nekrózy, případně je rána postižena infekcí či pokryta fibrinovým povlakem. Tyto příznaky představují hlavní překážku v nastartování procesu uzavírání rány a jejich odstranění je tedy pro úspěšný proces hojení nezbytné! V této fázi bychom měli k ošetrení rány použít krytí s čistícím účinkem abychom odstranili nekrotickou tkáň, povlaky a infekci a podpořili proces hojení a přechod do další fáze.

Granulační fáze

Granulační fáze nastává v momentě, kdy se v ráně začínají tvořit nové krevní cévy. Při tomto procesu neoangiogeneze ránu postupně vyplňuje granulační tkáň, v níž vznikne síť kolagenních vláken. Ta následně slouží jako podklad pro obnovení pokožky v místě rány. Granulační tkáň je tedy prvním signálem, že se rána začíná hojit, a tento proces je třeba podpořit aplikací šetrných léčeb­ných prostředků. Důležitá je prevence nadměrného růstu granulační tkáně (hypergranulace), infekce a traumatizace rány. Stejně tak je nezbytné udržet ránu v prostředí s optimální vlhkostí. 

Epitelizační fáze

Epitelizační fáze završuje celý proces hojení. Lze ji rozeznat podle nově vznikajícího kožního krytu, který se obvykle začne objevovat v okrajích rány, případně ve formě malých ostrůvků uvnitř rány. Vznikající buňky „migrují" po vlhké spodině rány, proto i v této fázi je nutné věnovat pozornost ochraně před vyschnutím rány a hypergranulací. Nejefektivnější průběh závěrečné hojicí fáze tak zajistí opět vlhké krytí uvolňující adekvátní množství molekul vody. Hojící se defekt tak není vystaven riziku traumatizace a zároveň se na­chází v ideálními prostředí pro úspěšné zhojení.

PR

 
  • tisk
  • předplatit si