COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Vzdělávání zdravotnických pracovníků všech kategorií v Thomayerově nemocnici

Datum: 8. 4. 2013
Autor: Mgr. Hana Kramperová, MBA

V Thomayerově nemocnici pracuje 1 500 zdravot­nických pracovníků, kteří cítí potřebu celoživot­ního vzdělávání velmi naléhavě, tuto povinnost ukládá i platná legislativa. Jak zajistit tak velkému počtu zaměstnanců kvalitní vzdělání?

Jednou z cest je získání prostředků z EU - z Evropského sociálního fondu. Thomayerova nemocnice v rám­ci projektu „Vzdělávání zdravotnických pracovní­ků jako cesta ke zvýšení kvality péče a spokoje­nosti pacientů i personálu", CZ.2.17/1.1.00/33021, získala prostředky na vzdělávání ve všech potřebných oblastech kontinuálního vzdělávání. Pro všechny zdravotnické pracovníky (sanitáře, lé­kařské a nelékařské zdravotnické pracovníky) na­bízíme vzdělávací akce přímo v nemocnici a zajiš­ťujeme také možnost účasti na různých odborných akcích v rámci České republiky. Zaměstnanci jsou delegováni na specializační studium v akreditova­ných zařízeních, odborné semináře a konference, odborné kurzy (Bazální stimulace, Znakový jazyk, Odborný anglický jazyk, Mentor klinické praxe, Ošetřovatelská péče o cévní vstupy) i odborné kurzy ve formě e-learningu, vedoucí zaměstnanci uvítali možnost absolvovat kurzy Managamentu ve zdravotnictví. Díky velkému počtu kvalitních vzdělávacích aktivit se podařilo uspokojit potřeby našich zaměstnanců v oblasti vzdělání, zdokonalit jejich dovednosti i vědomosti a především posílit potřebu pracovat sám na sobě a ovlivňovat tak pozitivně i své okolí. Všechny tyto aspekty vedou ke zkvalitnění péče o pacienty i zlepšení spoluprá­ce v týmu.

Mgr. Hana Kramperová, MBA

 
  • tisk
  • předplatit si