COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Jak na správnou výživu při práci ve směnném provozu?

Datum: 6. 5. 2013
Autor: Mgr. Lucie Martykánová

Péče o nemocné klade na člověka značné nároky. Zátěž je o to větší, jedná-li se o práci na směny. Pokud k tomu přidáme ještě nutnost skloubit práci s péči o rodinu, je jasné, že člověk musí být ve velmi dobré kondici, aby vše zvládl.

O dobré kondici rozhoduje vedle vrozených dispozic především náš životní styl, tedy dostateč­ný odpočinek, pohyb a kvalitní strava v přiměřeném množství. Proč je tedy obzvláště důležité dodržovat zása­dy správné výživy při práci na noční směny?

Zahraniční studie jednoznačně proká­zaly, že práce na noční směny přináší ce­lou řadu negativních důsledků na lidské zdraví, především v oblasti kardiovas­kulárního a gastrointestinálního traktu. Při dlouhodobé zkušenosti s prací v noci se zvyšuje riziko metabolického syn­dromu (obezita, inzulinová rezistence, vyšší krevní tlak, vyšší hladina krevních lipidů), prevalence peptických vředů je u lidí, kteří pracují na směny, 8krát vyšší než u lidí pracujících ve dne. Částečně lze tyto negativní přízn aky při číst narušení přirozeného cirkadiánního rytmu a nedo­statečné době spánku a odpočinku, což samo o sobě vyvolává v organismu stres se všemi patofyziologickými důsledky, částečně mohou být metabolické poru­chy zaviněny nepravidelným příjmem a nedostatečnou kvalitou stravy.

Formulace výživových doporučení pro pracující na noční směny je velmi obtížná a naráží na několik problémů. Předně organismus člověka je nastave­ný tak, aby během noci odpočíval a re­generoval. Při hladovění dochází během této fáze k využití energie z tukových zásob. Pokud jíme v noci, nejsou v or­ganismu ideální podmínky pro správné trávení, vstřebávání a využití živin a do­chází k narušení střevní motility. Vzhle­dem k těmto skutečnostem není jasné, zda vůbec příjem potravy v noci přináší organismu užitek. Pravdou je, že jídlo v noci nám může zlepšit náladu a pomůže překonat únavu, avšak zároveň narušuje pravidelnost našeho metabo­lismu. Při meme-li za svou variantu, že jíst během noci je vzhledem k pracovní­mu nasazení nutné, nemáme, co se týče nutričního složení nejvhodnější stravy, zatím žádné vědecky podložené důkazy. Dalším neméně významným problémem v mnoha provozech jsou podmínky pro stolování během noční směny a také dostupnost stravy.

Zvládání nočních směn a jejich negativních důsledků je individuální. Pokud pracujete na směny a daří se vám uchovávat stálou zdravou hmotnost, patříte pravděpodobně ke šťastlivcům, kteří si se změnou stravovacích zvyk­lostí nemusejí lámat hlavu. Pokud však na sobě pociťujete nějaké negativní důsledky jako např. vzestup hmotnosti, bolesti žaludku, nadměrnou únavu, poruchy spánku, je dobré se zamyslet nad změnou.

Vzhledem k současné úrovni znalostí této problematiky lze formulovat ně­které základní principy, které platí i pro obecnou populaci:

  • Snažte se mezi půlnocí a 6. hodinou ranní nejíst nebo alespoň jíst velmi málo. Pokud pracujete na noční smě­ny, snažte se najíst na začátku a na konci směny.
  • 1-2 hodiny před hlavním spánkem nejezte větší jídlo (> 20 % celkového energetického příjmu). Jezte pestrou stravu zahrnující potraviny ze všech skupin (obiloviny, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, maso).
  • Omezte konzumaci potravin s vyšším obsahem přidaného cukru.
  • Snažte se jíst v co nejpříjemnějším prostředí, pokud možno mimo vaše pracoviště. 
  • Ve volných dnech se snažte o zdravý životní styl zahrnující dostatek vhod­né pohybové aktivity (domácí práce nejsou cvičení!!!), pravidelný příjem potravy a dostatek spánku.

k věci

- Pravidla pro pracující na noční směny

Nasnídejte se, i když jdete potom spát, vyhnete se předčasnému pro­bouzení z důvodu hladu.

Držte se co nejvíce obvyklých schémat denního a nočního příjmu potravy.

Svůj 24hodinový příjem potravy rozdělte do 3 hlavních jídel o obsahu 20-35 % celkové energie. Pokud máte vyšší výdej energie, jezte častěji.

Během noční směny si vybírejte zdravější varianty svačin, např. ovoce, zeleninové saláty, zeleninové polévky, jogurt, cottage sýr, vaře­ná vejce, obložený chléb, ořechy namísto sladkostí. Pozor na komerční slazené nápoje.

 
  • tisk
  • předplatit si