COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část

Datum: 6. 5. 2013

/ R. Vytejčková, P. Sedlářová, V. Wirthová, I. Otradovcová, P. Pavlíková / Grada Publishing / 288 s., 329 Kč /

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část

Moderní učebnice ošetřo­vatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřo­vatelství. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na tyto okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování ne­mocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu, péče o umírají­cího člověka a péče o tělo zemřelého.

 
  • tisk
  • předplatit si