COVID-19
Florence podporuje  
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2013

Číslo 6 / 2013

Číslo 6 / 2013
Vychází 3. června 2013

 

Obsah čísla

Editorial
 

Ledviny jsou jako lidský pár – můžete žít i sami, ale není to ono

str. 1

Seriál
 

Životopis odeslán, a co teď?

str. 3

Rozhovor
 

V životě je pořád na co se těšit

str. 4 - 7

Odborné téma
 

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s imunosupresivní terapií

str. 8 - 10

 

Využití imunoadsorpce při AB0 inkompatibilních transplantacích ledvin od žijících dárců

str. 11 - 13

 

Individuální přístup stomické sestry

str. 14 - 16

 

LIPOSTOM - Nový pás pro stomiky

str. 17 - 18

 

Hernie v parastomální oblasti

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Implantace Argus adjustable male sling z pohledu perioperační sestry v MOÚ

str. 21 - 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v letech 2011-2012

str. 23 - 32

Praxe
 

Zvyšování kvality a bezpečnosti je nezbytné

str. 34 - 35

Pro studenty
 

Finské ošetřovatelství z pohledu české studentky

str. 36 - 37

Zpravodaj ČAS
 

XIII. konference pneumologické sekce ČAS byla nejen o astmatu

str. 38 - 39

 

Sestru Jindřišku Pavlicovou ocenili lékaři

str. 39

 

Ruční ovládání koní aneb management dnešních dnů...

str. 40

 

Interní obory se sešly na konferenci v Praze

str. 41 - 42

 

Odborná konference - 1. sesterský chirurgický den Evy Kvasnicové - multioborová spolupráce

str. 42

Informační servis
 

Řetězové transplantace plánuje IKEM letos ještě několikrát

str. 43

 

Vznikl Národní program komplexní interní péče

str. 43

 

Rozvíjení principů kontinuálního zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v Hamzově léčebně

str. 43 - 44

Nové knihy
 

Emoční poruchy v dětství a dospívání, 2. doplněné a aktualizované vydání

str. 44

 

Sociální péče o seniory

str. 44

 

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy

str. 44

 

Aplikovaná forenzní psychologie

str. 44

Právo
 

Neobvyklý úraz pacientky při hospitalizaci

str. 45

Historie
 

Odborníci na klinickou výživu se vzdělávají už 80 let

str. 46 - 47