COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Emoční poruchy v dětství a dospívání, 2. doplněné a aktualizované vydání

Datum: 3. 6. 2013

/ Peter Pöthe / Grada Publishing, 168s.,249 Kč/

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe předklá­dá čtenářům řadu nosných a inspirativních psychoanalytických objevů. Formou napí­navého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti psychoanalýzy dětí a dospívajících, vývojové psy­chologie a psychiatrie, věnuje se terapii i diagnostice. Vše doplňuje příklady ze své praxe. Publikace je zaměřena přede­vším na psychiatry, psychote­rapeuty, sociální pracovníky, pediatry, pedagogy, vychova­tele a učitele mateřských škol, ale v mnohém obohatí i rodiče dospívajících dětí.

 
  • tisk
  • předplatit si