COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Řetězové transplantace plánuje IKEM letos ještě několikrát

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Magda Hettnerová

Smělý plán, dělat zhruba každé tři měsíce řetězovou transplantaci ledvin, mají lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Zda se jim to podaří, bude záležet mimo jiné na tom, zda se vždy najdou vhodné páry dárců a pří­jemců. Naposledy takovou transplantaci udělali letos v únoru, kdy během dvou dní provedli deset operací, během nichž transplantovali ledviny od pěti dárců pěti příjemcům.

Jeden pár byl z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Uherský Brod. Jednalo se o mla­dého pacienta a jeho družku s neshodou v krevní skupině, kteří byli zařazeni do programu párové výměny. „S pacienty na téma transplantace a dárcovství od živých dárců velmi intenzivně ko­munikujeme. Šíření osvěty je základem úspěchu a naše snaha začíná nést ovoce. Jeden pár tento typ transplantace úspěšně podstoupil a další dva naši pacienti jsou spolu se svými dárci do tohoto programu také zařazeni," říká MUDr. Markéta Kratochvilová, vedoucí lékařka dialyzačního stře­diska B. Braun Avitum v Uherském Brodě. „Jeden pár podstoupí transplantaci ihned v následujícím termínu řetězových transplantací," dodává.

„Počtem dvojic nechceme lámat rekordy, jde nám především o bezpečnost a pomoc pacien­tům," zdůraznil v únoru přednosta kliniky nefrolo­gie IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Příprava v pořadí už druhé řetězové transplantace trvala podle vedoucího operačního týmu a přednosty kli­niky transplantační chirurgie MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D., FRCS, tři měsíce. Plánování bylo jedno­dušší, protože lékaři už měli zkušenosti z první výměny, kterou provedli v listopadu 2012.

„Ozývá se nám stále víc nemocných a jejich příbuzných či známých, kteří by chtěli transplan­taci od živých dárců podstoupit," říká prof. MUDr. Viklický, CSc. Jen loni transplantovali v IKEM takovýchto orgánů 52. Výhodou této transplan­tace je, že ledvina od živého dárce je kvalitnější a přežívá až dvakrát déle než ledvina od kadaverózního dárce. Řetězové transplantace jsou pak výhodné mimo jiné i proto, že čím více párů dárce - příjemce se sejde, tím vyšší je šance, že se mezi nimi najde shoda a ledviny si „povyměňují". Obě operace, odběr i transplantace, se během ře­tězové transplantace provádějí téměř současně. Oba týmy pracují jako jeden, časový harmono­gram na sále příjemce je pevně vázán na průběh operace dárce. Orgán se mimo tělo nachází vždy jen na velmi krátkou dobu, v řádu několika desítek minut. Odběry se provádějí miniinvazivní laparoskopickou technikou a v těle příjemce začne orgán fungovat většinou okamžitě.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si