COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Rozvíjení principů kontinuálního zvyšování kvality péče a bezpečí pacientů v Hamzově léčebně

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Mgr. Dita Dušková

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé uspořádala 24. dubna odbornou konferenci na téma Kvalita a bezpečí v následné péči.

Jako čestní hosté a zároveň přednášející se konference zúčastnili MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise, o. p. s. (SAK), MUDr. František Vlček, Ph.D., zástupce ředitele SAK, o. p. s., PhDr. Marie Zvoníčková z Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Tamara Starnovská, vedoucí nutriční terapeutka z Centra výživy Thomayerovy nemocnice v Praze, a JUDr. Karel Hlaváček z advokátní kanceláře JUDr. Petra Šustka, Ph.D.

Témata všech sdělení byla zaměřena na kvalitu a bezpečí pacientů a pojetí řízení procesů v následné péči. Velmi zajímavé byly příspěvky z oblasti ošetřovatelské péče, v níž se razí trend zjednodušení procesu vedení ošetřovatelské dokumentace, většího využívání získané odbor­nosti všeobecných sester ve smyslu vydefinování ošetřovatelského problému a jeho záznamu do ošetřovatelské dokumentace, což se dá označit jako „návrat ke zdravému rozumu".

Akreditovaných zařízení bude v Pardubickém kraji víc

Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé čeká v letošním roce již třetí reakreditační šet­ření. První certifikát kvality získala v roce 2004 jako první zařízení následné péče v ČR. Díky tomu má bohaté zkušenosti s kvalitou poskytovaných služeb a zajištěním bezpečí pacientů. Zásadním předpokladem tohoto procesu je nikdy nekončící práce na rozvoji kvality, kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků a empatický a lidský přístup k pacientům.

V Pardubickém kraji však nebude brzy jediným zařízením, které tento certifikát vlastní. Před­poslední týden v dubnu přistoupily nemocnice zajišťující akutní péči v Pardubickém kraji k pod­pisu smlouvy s ředitelem SAK MUDr. Davidem Marxem, Ph.D., v rámci projektu Akreditace - posun k vyšší kvalitě nemocnic aneb kvalita nemocniční péče v Pardubickém kraji. Jak je vidět, na relativně malém prostoru jednoho kraje tak budou Hamzovu léčebnu následovat další zařízení, která získají značku kvality a rozšíří tak nabídku kvalitně poskytovaných služeb nejen obyvatelům svého regionu, ale i občanům ze vzdálenějších míst.

Mgr. Dita Dušková, manažer kvality

 
  • tisk
  • předplatit si