COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Sociální péče o seniory

Datum: 3. 6. 2013

/ Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková / Grada Publishing, 192 s., 269 Kč /

Kniha je určena studentům sociálně-zdravotnických oborů a profesionálním pracov­níkům z řad pomáhajících profesí, kterým by měla pomoci k získání vhledu do proble­matiky péče o seniory. Jádro knihy tvoří popis cílové skupiny a její charakteristika v duchu holistického přístupu k člověku, popis specifik práce a komuni­kace s touto cílovou skupinou a popis fungování systému sociální péče určené seniorské populaci. Obsah knihy vychází z českých a slovenských reálií, ale je doplněn i o poznatky ze zahraničí. Díky tomu korespon­duje s trendy celoevropské so­ciální ochrany občanů. Publikaci doplňují případové studie, které dokreslují teoretickou část.

 
  • tisk
  • předplatit si