COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Vznikl Národní program komplexní interní péče

Datum: 3. 6. 2013
Autor: mhe

Zlepšit zdravotní péči o pacienta a zároveň uhájit obor interna jako svébytný obor by měl Ná­rodní program komplexní interní péče, který na konci května představila Česká internistická společnost ČLS JEP společně s mi­nistrem zdravotnictví. 

Na tvorbě programu, podle kterého se lékaři chovají už nyní, se podíleli i praktičtí lékaři a vyjádřit se mohly i zdravotní pojišťovny. „Význam interny stoupá se stárnutím populace, kdy polovina lidí nad 65 let má alespoň tři chronické nemoci, pětina jich však má nemocí pět a více," upozornil předseda společ­nosti prof. MUDr. Richard Češka, CSc. Většina proto potřebuje, aby byla jejich nemoc chápána v širších souvislostech a byly stano­veny priority léčby. Tomuto trendu odpovídají i snahy vytvářet v nemocnicích společný lůžkový fond, kde jsou společně s lékaři spe­cialisty i internisté.  

mhe

 
  • tisk
  • předplatit si