COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 7 - 8 / 2013

Číslo 7 - 8 / 2013

Číslo 7 - 8 / 2013
Vychází 8. července 2013

 

Obsah čísla

Editorial
 

Příteli chvátej, SOS…

str. 1

Seriál
 

Jakou mám šanci na novou práci?

str. 3

Reportáž
 

Jeden den na záchrance: Banální případy střídají akce

str. 4 - 7

Odborné téma
 

ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v dětském věku

str. 8 - 9

 

Aplikace surfaktantu při léčbě aspirace mekonia

str. 10 - 11

 

Kazuistika mladého muže po autonehodě

str. 13 - 14

 

Využití léčebné hypotermie v přednemocniční neodkladné péči v ČR

str. 15 - 18

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Vplyv sociálneho skóre rodiny na psychomotorický vývin batoliat

str. 19 - 22

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Využití Theory of Caring v porodní asistenci v ČR

str. 23 - 25

Praxe
 

Analogové studie a vliv smyslové a sociální deprivace na pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko

str. 26 - 28

Pro studenty
 

Odborná stáž na ostrově Kréta

str. 30 - 31

Zpravodaj ČAS
 

Svůj svátek oslavily sestry v Divadle Na Jezerce

str. 32

 

Brodovy dny se letos zaměřily hlavně na predialýzu

str. 33 - 33

 

Ambasadoři transplantace se sešli v IKEM

str. 34

 

Česká společnost pro cévní přístup se sešla v rámci 8. mezinárodního kongresu

str. 34

 

Sestra, která zná, pomáhá

str. 35

 

Pražské chirurgické dny slavily jubileum

str. 36 - 37

 

Poslední sbohem Mgr. Lence Hejzlarové, MBA

str. 37

Z konferencí
 

8. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“

str. 38 - 39

Informační servis
 

II. neurologické sympozium přispělo k rozvoji mezinárodní spolupráce

str. 41

 

Senior v dnešní době

str. 42

Nové knihy
 

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

str. 42

 

Hry a činnosti pro aktivní seniory

str. 42

 

Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny

str. 42

 

Multikulturní ošetřovatelství pro praxi

str. 42

Právo
 

Ztráta objednaných léků

str. 43

Historie
 

Historie měření tlaku aneb od krve po rtuť

str. 44 - 45

Názory
 

O co vlastně jde v pracovní skupině pro porodnictví na MZ ČR?

str. 45 - 46