COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

Brodovy dny se letos zaměřily hlavně na predialýzu

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Jindřiška Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Ve dnech 24.-25. dubna se v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni konalo 5. edukační sympozium 12. Jan Brod Memorial Lecture, které se zaměřilo převážně na predialýzu. Součástí odborné akce byla již tradičně samostatná konference nefrologické sekce sester a techniků pracujících na hemodialyzačních jednotkách. Konference s mezinárodní účastí se aktivně zúčastnily i kolegyně ze Slovenska. Celkem se na konferenci zaregistrovalo 220 sester.

Vúvodním sdělení vystoupila PhDr. M. Znojová z Interního oddělení Strahov VFN v Praze s přednáškou na téma psychologická příprava v predialýze. Predialýza je období, kterým prochází každý pacient před zařazením do pravidelné léčby. Právě v této době by měl dostat všechny informace, stejně jako jeho rodina, která je s jeho souhlasem informována. Velmi důležitá je i funkce multidisciplinárního týmu, v němž hraje klíčovou roli nefrologická sestra, která pacienta edukuje. Na toto téma navazovalo sdělení o sociální péči a možnostech, které pacienti mají.

Důležitou součástí edukace pacientů je i nutriční výživa, nutriční doporučení, sestava jídelního lístku a důraz na kvalitní složky potravin. Pro nutriční terapeuty je nezbytný nutriční screening, jeho vyhodnocení a zpětná vazba. To vše se odrazí v kvalitě poskytované péče. Z dalších sdělení jasně vyplynulo, že edukace a příprava pacienta na budoucí léčbu je nezbytná. Pacient si může vybrat další léčbu - náhradu funkce ledvin, a to buď hemodialýzu, nebo peritoneální dialýzu. Je seznámen se všemi výhodami i nevýhodami jednotlivých druhů léčby, což vždycky vede k úspěšnému zvládnutí a adaptaci na léčbu nejen samotných pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků.

Již tradicí se na této nefrologické akci stalo připomenutí Světového dne ledvin, při němž má sestra mnoho kompetencí, které může v rámci komunitního ošetřovatelství využít. Jedná se o vyšetření tlaku krve, biochemického vyšetření moče a vyhodnocení prvotního záchytu patologických parametrů. Role sestry je tu opět nezastupitelná.

O predialyzačním období v dětském věku pohovořila doc. K. Bláhová z FN Motol. Dětský věk má svá specifika daná nejen věkem, ale i chorobou, protože některé diagnózy se vyskytují pouze v dětském věku.

Transplantační problematice a ošetřování byl věnován celý jeden blok přednášek. Pozvolna se zvyšuje povědomí o preemptivní transplantaci ledviny, což je transplantace, kdy pacient ještě není zařazen do pravidelné léčby hemodialýzou či peritoneální dialýzou. Je potěšující, že počet pacientů, kteří mají o tento druh prevence zájem, se každý rok zvyšuje. Informace o transplantacích je třeba rozšiřovat nejen mezi pacienty, ale i mezi veřejností. V IKEM proto vznikl projekt s názvem „Ambasadorky", který je určen sestrám, které jsou s pacienty v kontaktu nejvíce a nejdéle. Tento projekt už přinesl první pozitivní výsledky - informovanost pacientů se několikanásobně zvýšila.

Kongresové centrum Parkhotelu v Plzni hostilo letošní 12. Brodovy dny
foto: www.parkhotel-czech.eu

Zajímavá pak byla přednáška o řetězové transplantaci ledvin, kterou loni na podzim a letos na jaře provedli lékaři v pražském IKEM, z pohledu sestry - koordinátorky programu. Je nutné si připomenout, kolik zodpovědnosti má při takovéto akci každý jednotlivý člen týmu. Role sestry je tu opět nezastupitelná.

Důležitou součástí celého integrovaného programu, který se týká predialýzy, dialyzační léčby a transplantace, jsou i statistické údaje a legislativa. Ty byly obsahem dalšího sdělení. Během celého sympozia měly sestry možnost zúčastnit se i některých přednášek pro lékaře. 5. edukační sympozium splnilo, co předeslalo hlavní téma celé akce. Na závěr byly sestrám připomenuty další chystané akce týkající se ošetřovatelství v nefrologii, kterých je díky aktivitě předsedkyně sekce hned několik.

Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS
Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si