COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

Česká společnost pro cévní přístup se sešla v rámci 8. mezinárodního kongresu

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Jindřiška Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Mezinárodní kongres společnosti pro cévní přístup s pořadovým číslem 8 se konal ve dnech 25. až 27. dubna v Praze. Jeho součástí bylo i České sympozium.

Společnost pro cévní přístup vznikla v ČR na jaře 2010. Jejím cílem je sdružovat odborníky z řad lékařů, sester, radiologických asistentů a techniků zabývajících se cévními přístupy především pro hemodialýzu a plazmaferézu.

Problematika cévních přístupů je typicky mezioborová - stojí na pomezí cévní chirurgie, nefrologie, intervenční radiologie a kardiologie. Bohužel, pro většinu odborníků těchto oborů je problematika cévních přístupů na okraji jejich zájmu, což mívá negativní důsledky pro pacienty. Přitom je známo, že komplikace cévních přístupů jsou nejčastější příčinou morbidity hemodialyzovaných pacientů a náklady na řešení těchto komplikací představují jen v USA 30-40 % nákladů na hemodialyzační program. Proto byla i u nás založena nová odborná společnost. Podobné společnosti fungují v Evropě i v USA již řadu let (Vascular Access Society, Vascular Access Society of the Americas). Česká společnost pro cévní přístup si klade za cíl prohloubit odbornou spolupráci a úroveň péče o nemocné s cévními přístupy. Proto se v rámci 8th International Congress on Vascular Access konalo i České sympozium.

Zazněla zde sdělení na různá témata: úloha sestry při vedení kvalitní hemodialýzy, ošetřovatelská péče o centrální žilní katetr či plošná remodelace cévního přístupu. Vyplynuly z nich nejen kompetence sester, nové trendy a úkoly v ošetřovatelství v nefrologii, ale i v onkologii. Přednáška, která se týkala implementace PORT systému a zajištění bezpečného žilního přístupu u onkologicky nemocných, byla nejen multidisciplinární, ale pro posluchače i edukativní. Protože ošetřování nemocných je věc multidisciplinární, zazněly zde přednášky lékařů různých odborností - např. radiodiagnostiky, sonografie či cévní chirurgie. Závěr sympozia patřil sdělení týkajícímu se jednojehlové hemodialýzy v modernějším pojetí dialyzačního přístroje.

České sympozium v rámci mezinárodní konference umožnilo řadě sester získat zajímavé informace z oboru, který je velmi specifický.

Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS
Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si