COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2013

Sestra, která zná, pomáhá

Datum: 8. 7. 2013
Autor: Jindřiška Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Takový byl podtitul pracovního setkání nefrologické sekce ČAS, které se uskutečnilo v resortu Kunětická Hora v Dříteči ve dnech 24.-25. května a jehož hlavním tématem byla hyperfosfatémie u dialyzovaných pacientů, její rizika a možnosti řešení. Diagnostika a léčení sice vždy náleží lékaři, ale správně vzdělaná sestra mu může v mnohém napomoci.

Setkání bylo rozděleno na teoretickou část a praktická cvičení. V úvodu zazněla rekapitulace toho, co bylo, ale i co se změnilo v ošetřovatelství v nefrologii. Dříve se v nefrologii na hemodialyzačních jednotkách pracovalo hlavně systémem kvantity a šlo o dlouhodobé přežívání pacientů. V současnosti jde o kvalitu celé léčby a o dosažení co nejvyšší kvality života dialyzovaného pacienta. K tomu přispívají i stále rostoucí kompetence sester, zejména v oblasti edukace, komunikace a důsledného vedení dialyzační léčby. Kompetence jsou dané zákonem a vyhláškou, ale záleží i na pochopení lékařů. Sestry nepřebírají kompetence lékařům, mají své vlastní. Porovnáme-li, jak pracovaly a rozhodovaly dříve a jak nyní, je viditelný kvalitativní posun. V multidisciplinárním týmu jsou sestry nezastupitelné. S jejich kompetencemi úzce souvisejí změny v kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester, ve specializačním studiu a v celoživotním vzdělávání.

Dále se diskutovalo o profesní stavovské organizaci, která k ošetřovatelství patří již historicky. Byla připomenuta i komora sester a ostatních nelékařů, která se již druhým rokem připravuje. Její výhodou by byla její zákonnost.

Stěžejní přednášku o hyperfosfatémii dialyzovaných pacientů, jejích rizicích a možnostech řešení přednesla prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, MBA. I zde je nutné připomenout historii. O fosfátech se v začátcích dialyzační léčby, tj. v 70. letech, nehovořilo, až dnes se jim věnuje velká pozornost. Fosfát je uremický toxin, který se hromadí v těle právě při selhání ledvin, protože nefunguje jeho vylučování ledvinami. Není dobře dialyzovatelný, proto je důležité jeho omezení ve stravě i v predialyzační fázi.

V předsednictvu zasedly i Jindřiška Pavlicová (vlevo) a Bc. Jindra Kracíková (uprostřed)
foto: archiv autorek

S tématem umění edukace, jak pacienta zaujmout, inspirovat a neodradit, vystoupila PhDr. M. Znojová. Upozornila, že pro lepší spolupráci s pacientem je vždy nutné zvýšit jeho znalosti a dovednosti a zvýšit a posílit jeho sebedůvěru a sebeúctu. I v této oblasti má sestra kompetence, aby pacienta podpořila, pomohla mu v rozhodování ve změnách stravování, užívání léků a podobně. Doporučením však pacient musí rozumět.

Téma kognitivních funkcí u dialyzovaných pacientů a volby správného času edukace přiblížila ve svém sdělení MUDr. M. Ságová. Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jak jednáme v určitých situacích. Jde o myšlenkové procesy, které vyjadřují naše schopnosti porozumění věci a orientace v prostoru. Porucha těchto funkcí výrazně ovlivňuje kvalitu života. Autorka sdělení poukázala na nové studie, které potvrzují, že kognitivní funkce se v průběhu hemodialyzačního léčení mění, je proto nutné pro edukaci pacienta vystihnout vhodnou dobu.

Prezentace nutriční terapeutky D. Sasákové se týkala diety u dialyzovaných pacientů se zaměřením na fosfáty. Autorka vysvětlila zásadní rozdíl v dietních opatřeních v predialýze a u pacientů, kteří se již dialyzují. Rozdíl je nejen v příjmu tekutin, ovoce, zeleniny, ale také v potravinách obsahujících fosfor.

Posledním sdělením byl životní styl a zdravá výživa u sester, kterým nás provedla rovněž nutriční terapeutka J. Pavlíčková. To, že se sestry obvykle stravují špatně, je známý fakt. Meritem věci však bylo, jak stravování napravit. „Dbáme na kvalitu života pacientů, na jejich správnou životosprávu a stravování, ale měli bychom všichni dbát o sebe. Pokud budeme ve fyzické a psychické pohodě, jistě se to odrazí na péči o pacienty - a to by měl být náš cíl," uvedla Pavlíčková.

V další části setkání se pak účastníci rozdělili do dvou pracovních skupin. V jedné byla nacvičována komunikace a ve druhé se sestavoval vzorový dietní jídelníček. Po přestávce se skupiny vyměnily, aby si všichni prakticky vyzkoušeli vše.

Sestry, které se setkání zúčastnily, je hodnotily velice pozitivně. Potvrdily, že pracovní den jim přinesl nové a užitečné informace. Akce se proto bude opakovat na podzim, aby se jí mohly zúčastnit i další sestry. Poděkování patří i partnerovi projektu, společnosti Sanofi. Při dalším pracovním setkání se těšíme na viděnou.

Jindřiška Pavlicová, nefrologická sekce ČAS
Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si