COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2013

Jak efektivně předcházet nemocničním infekcím

Datum: 2. 9. 2013
Autor: PR

Jedním z významných rizik pro pacienty, kteří podstupují operační zákrok nebo pobývají ve zdravotnických zařízeních, jsou infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, tj. nozokomiální infekce. Samotný název pochází z řeckého výrazu pro nemocnici, nosokomeion, a mluvíme tedy o tzv. nemocničních nákazách.

Základem prevence nozokomiálních nákaz jsou správně a dostatečně nastavené postupy sledování, vyhodnocování včetně příslušných opatření v okamžiku zjištění infekcí, proškolení a následné dodržování správných postupů a samozřejmě používání adekvátních zdravotnických prostředků. Společnost HARTMANN vychází vstříc zdravotnickým profesionálům komplexním přístupem k problematice infekcí a nabízí ucelenou řadu dezinfekčních prostředků a špičkového jednorázového materiálu společně s nástroji na optimalizaci nákupu nebo vzdělávání personálu.

Nejčastějšími nozokomiálními nákazami jsou infekce v místě operačního výkonu, infekce močového traktu a krevního řečiště nebo pneumonie. Pooperační a další zdravotní komplikace způsobené nozokomiálními infekcemi s sebou nesou řadu dalších negativních dopadů. Prodloužený pobyt v nemocnici znamená podstatně vyšší náklady na péči v podobě zátěže pro ošetřující personál, vysoké spotřeby materiálu a nehospodárného využívání kapacity zdravotnického zařízení. Infekce také mohou zpětně negativně ovlivnit kvalitu provedeného zákroku nebo zvýšit pravděpodobnost dalších zdravotních komplikací.

Jedním z nejdůležitějších opatření pro snížení rizika infekcí je důsledná dezinfekce, zejména rukou, kůže, ploch a povrchů. Cílem dezinfekce je v maximální možné míře zamezit exogenním i endogenním příčinám infekcí, přičemž je třeba si uvědomit, že zdrojem nákazy může být prostředí, pacient i personál operačního sálu.

Společnost HARTMANN poskytuje ucelenou řadu dezinfekčních produktů Bode včetně přípravku Sterilium, který je celosvětově synonymem spolehlivé dezinfekce s antibakteriálním i virucidním účinkem. Vlastní laboratoře společnosti umožňují vývoj špičkových výrobků a provádění testovacích studií pro ověřování účinnosti dezinfekcí za konzultací se zdravotnickými odborníky z praxe.

Riziko infekce lze úspěšně omezit používáním vhodných jednorázových pomůcek, jako například operačního krytí, oblečení, operačních rukavic či adsorbentů. Jednorázový materiál zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost pacienta i personálu. Pro operační sály jsou určeny tzv. Combisety, tedy sady kompletního operačního krytí, oblečení, gázových produktů a dalších prostředků potřebných pro daný výkon. HARTMANN také nabízí alternativu k nákladnému procesu sterilizace a údržby operačních nástrojů v podobě jednorázových kovových nástrojů Peha-instrument. Možnost volby obsahu jednotlivých sad přináší řadu výhod včetně usnadnění práce instrumentářek, zrychlení a zjednodušení procesu přípravy na daný zákrok.

PR

 
  • tisk
  • předplatit si