Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2013

Svět osob se sluchovým postižením přiblíží týden komunikace

Datum: 2. 9. 2013
Autor: tz

Druhý ročník Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) proběhne po celé ČR v týdnu od 21. do 29. září. Projekt přináší nejen informace o světě osob se sluchovým postižením, ale zároveň tyto osoby a organizace, které jim pomáhají, podporuje. Program pro širokou veřejnost tvoří různé akce připravené NNO, školami a univerzitami.

 

Sluchové postižení patří mezi nejrozšířenější postižení u nás. V ČR žije odhadem půl miliónu takto postižených osob. TKOSP se koná v rámci Mezinárodního dne neslyšících. Široké veřejnosti nabízí řadu seminářů, přednášek a představení. Zájemci se dozvědí o typech sluchových postižení (SP), o komunikačních prostředcích a radách, jak komunikovat s lidmi se SP, či o historii znakového jazyka. Vedle seminářů jsou na programu divadelní představení simultánně přepisovaná a tlumočená do znakového jazyka pro děti i dospělé, sportovní odpoledne, komentované prohlídky botanické zahrady s využitím online přepisu a mnoho dalších zajímavých akcí. Pro NLZP je připraven kurz Nebojme se komunikace s lidmi se sluchovým postižením, který je založen na praktických příkladech a životních zkušenostech lektorky. Kurz je zařazen do kreditního systému dle vyhlášky č. 4/2010 Sb.

Záštitu nad TKOSP převzali D. Filipiová, hlavní město Praha, MUDr. M. Cabrnoch, Mgr. J. Zimola za Jihočeský kraj, Mgr. P. Tulpa za Liberecký kraj, M. Novák za Moravskoslezský kraj, MUDr. J. Běhounek za kraj Vysočina, Ing. P. Šotola za Pardubický kraj, MŠMT, MPSV ČR, doc. MUDr. L. Heger, CSc., JUDr. M. Hašek za Jihomoravský kraj, RSDr. S. Rybák za Ústecký kraj. Celorepublikový program bude zveřejněn na stránkách www.orbipontes.cz a fcb ORBI PONTES.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si