COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

500. dobrovolný dárce z ČNRDD daroval své buňky pro záchranu života

Datum: 3. 2. 2014
Autor: tz

Český národní registr dárců dřeně, o. p. s. (ČNRDD), oslavil vstup do nového roku jubileem. V úterý 7. ledna 2014 daroval v pořadí již 500. dárce své krvetvorné buňky k záchraně hemato-onkologického pacienta. Odběr buněk dárce rekrutujícího se z řad dobrovolníků zapsaných v ČNRDD probíhal na separátoru pod dohledem primáře hemato-onkologického oddělení FN Plzeň (HOO FN) a vedoucího lékaře ČNRDD MUDr. Pavla Jindry, Ph.D., a lékařky HOO FN Plzeň a vedoucí koordinačního centra MUDr. Jany Navrátilové. Odebrané buňky poslouží nepříbuznému neznámému pacientovi s hemato-onkologickým onemocněním.

ČNRDD funguje v ČR již od roku 1992, kdy vznikl jako jedna z aktivit Nadace pro transplantace kostní dřeně na popud rodin pacientů s těžkými hemato-onkologickými nemocemi. Ke konci minulého roku v něm bylo zapsáno celkem 44 256 potenciálních dobrovolných dárců. Více informací o ČNRDD stejně jako o možnosti stát se dárcem krvetvorných buněk naleznete na www.kostnidren.cz.

foto: ČNRDD

tz

 
  • tisk
  • předplatit si