COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

Přání hlavní sestry ČR

Datum: 3. 2. 2014
Autor: Mgr. Alena Šmídová

Vážené čtenářky a čtenáři, vážené sestry, porodní asistentky a ostatní představitelé dalších nelékařských povolání,

začal nám nový rok 2014 a já bych vám všem chtěla popřát mnoho zdraví, osobní i pracovní spokojenosti, štěstí, lásky, optimismu a aby se vám splnilo alespoň něco z vašich přání.

Se vstupem do nového roku a ukončením roku starého si často dáváme nějaká osobní předsevzetí – někdo chce zhubnout, přestat kouřit, žít zdravěji, sportovat, apod., a bilancujeme, co se nám podařilo, co ne, a jaký ten rok vlastě byl. Musím se přiznat, že já jsem si letos žádné takové osobní předsevzetí nestanovila, ale spíše jsem ten uplynulý rok hodnotila. Můj osobní i pracovní život byl nabitý různými událostmi, dobrými i těmi špatnými. Mezi ty špatné musím zařadit úmrtí mého manžela, který zemřel po dlouhé a vážné nemoci. Byl mi velkou oporou a měli jsme spolu moc krásný vztah. Bude mi chybět, ale bohužel život přináší takovéto životní ztráty, se kterými je nutné se vyrovnat. Mnozí z vás je jistě znají ze svého profesního života. Tím pozitivním byla v mém osobním životě promoce mého nejmladšího syna a možnost prožívat s mými šesti vnoučaty krásné společné chvíle plné radosti, vzájemného poznávání a zábavy. Tyto chvíle mi přinášejí do mého života štěstí a dokážou mě nabít novou energií.

Z pracovního života mám radost ze vzniku samostatného Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a obnovení funkce hlavní sestry České republiky na ministerstvu zdravotnictví. Myslím si, že je to dobrý krok k posílení a vyzdvihnutí významu ošetřovatelství a nelékařských povolání, která si to po právu zaslouží a jsou vedle lékařských povolání nezastupitelnou částí poskytování zdravotní péče. Vždyť i počet těchto pracovníků několikanásobně početně převyšuje počet lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Jsem ráda, že mohu být tou osobou, která tento odbor řídí a je zároveň hlavní sestrou. Pozitivním překvapením bylo pro mne i udělení čestného uznání společností Comenius v kategorii Lady PRO.

Mgr. Alena Šmídová (vpravo) je od loňského listopadu hlavní sestrou ČR
foto: archiv

Ale bohužel v minulém roce byly i ty pracovní aktivity, které se nepodařily. Jednou ze zásadních bylo neschválení dokončení a uvedení do praxe nového zákona o nelékařských povoláních, který by měl nahradit zákon č. 96/2004 Sb. S tím souvisí i příprava prováděcích vyhlášek, které také nejsou dopracovány a schváleny. Přípravy tohoto zákona trvají již delší dobu a objevují se problémové oblasti, jako např. trvající rozpory ve vzdělávání sester a některých dalších povolání (VOŠ a zároveň Bc. studium). Sama doufám a budu se snažit, aby se podařilo nalézt řešení a došlo k dokončení a schválení zákona v tomto roce za nově ustavené vlády. K těm negativním patří i výsledky dotazníkového šetření, které uskutečnila ČAS, jež poukázaly na zhoršené pracovní podmínky nelékařských zdravotnických pracovníků. Podmínky jsou jistě ovlivněny zhoršenou celkovou ekonomickou situací.

To bylo krátké ohlédnutí za starým rokem, a co nás čeká letos?

Jako první bude mít vliv na mne jako úředníka ministerstva a i na celé zdravotnictví nové vedení ministerstva a změny, které s tím budou souviset. Již jsem se zmínila, že budeme usilovat o dokončení a schválení zákona a prováděcích vyhlášek. Jako hlavní sestra jsem si stanovila několik prioritních oblastí, které se týkají pracovních podmínek nelékařských pracovníků, personální podmínky pro zajištění kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče, snížení administrativy a úpravy v oblasti zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace, usilování o navýšení kompetencí v určitých oblastech, hlavně v dlouhodobé a domácí péči, intenzivní péči, prevenci a edukaci. Také jsem si vytvořila poradní pracovní skupinu, ve které jsou zastoupeny odbornice z praxe z různých zdravotnických zařízení – zástupci fakultní nemocnice, krajské nemocnice, soukromého zdravotnického zařízení, porodnice, domácí péče a zařízení dlouhodobé péče. Plánuji, že v tomto roce navštívím několik zdravotnických zařízení, a ráda bych komunikovala s jejich zaměstnanci. Považuji za důležité naslouchat zkušeným zdravotníkům, diskutovat o problémech, rozšiřovat dobré příklady z praxe a zkvalitňovat poskytování všech zdravotních služeb, které nelékařští zdravotničtí pracovníci zajišťují.

Na závěr bych na vás měla prosbu: buďte profesionály ve svém oboru, poskytujte zdravotní péči tak, jak byste chtěli, aby bylo postaráno o vás, usmívejte se a komunikujte s pacienty a hlavně vydržte! Pacienti vás potřebují.

Přeji všem úspěšný rok 2014.

Mgr. Alena Šmídová, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra České republiky

 
  • tisk
  • předplatit si