COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

První česko-slovenská workshopová škola v ošetřovatelství se konala na Slovensku

Datum: 3. 2. 2014
Autor: Mgr. Jaroslav Pekara

Workshop – pro některé neznámé slovo, pro jiné nové výzvy ve vzdělávání. Diskuzí o tom, zda je workshop součástí kontinuálního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, byla odstartována první část workshopové školy v ošetřovatelství, která se konala v pátek 8. listopadu 2013 v Tatranské Štrbě.

Workshop je v podstatě seminář na určité téma a posluchač, který je jeho součástí, do něj, na rozdíl přednášky, aktivně zasahuje. Takový seminář umožňuje posluchači, aby si z daného tématu „něco odnesl“. Cílem workshopu je vyzvat posluchače k diskuzi, vyvolat v nich pochyby či souhlas nebo s nimi probírat určitou modelovou situaci. Nakolik je taková diskuze konstruktivní, si ověřilo i deset všeobecných sester a zástupců Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek, kteří se první česko-slovenské workshopové školy zúčastnili.

V prvním kole byli seznámeni s vedením workshopu (úvod, představení, jak posluchače zaujmout, ale i to, co posluchače často odradí nebo v nich snižuje zájem o problém). Následně byly probírány techniky, které je možné při workshopu využívat (modelová situace, scénka, využití různých pomůcek aj.), a v poslední části si účastníci sami vyzkoušeli, jaké to je vést a organizovat workshop.

Své úkoly zvládli na výbornou. Ukázalo se, že workshopová forma vzdělávání otevírá spoustu možností, jak diskutovat o problematice, která je zdravotníkům společná, a navíc umožňuje hlubší sondu u každého z účastníků jiným způsobem. Rozdílné názory a diskuze totiž nevedou jen k poznání toho, že spousta problémů je totožných, ale umožňuje hledat cesty nových řešení a praktických východisek. A ačkoli byl vzdělávací model workshopové školy pouze zkouškou, zda má vůbec tato specifická forma ve vzdělávání své místo, z výpovědí účastníků této školy je jasné, že má.

Tatranská Štrba je malá obec známá především svou nejvýše položenou rychlíkovou železniční stanicí na Slovensku
foto: archiv

„Ak si aj náhodou nikdy nevyskúšam viesť workshop ‚naostro‘ v pozícii prednášajúceho, táto téma výrazne zahŕňala množstvo zdanlivo jednoduchých informácií o komunikácii, jej úskaliach, ako správne konverzovať, motivovať, nabádať k dialógu, a už to je dosť podnetov, z ktorých budem určite vo svojej praxi čerpať.“

Jana

„Celý kurz bol jednoznačne prínosom pre mňa i pre dalšie využitie v praxi – odbúranie trémy a stresu z vystupovania a prednášania, nadobudnutie nových prvkov, ktoré sa dajú pri prezentácii využiť, i skúšanie modelových situácií.“

Katka

„Workshop je veľmi dobrá metóda na riešenie otázok, ktoré si vyžadujú podnety a návrhy skupiny ľudí, preto je potrebné získávat zručnosti na ich organizáciu a vedenie, čo sa aj na tomto workshope zrealizovalo podľa mojich očakávaní.“

Iveta

„Mám len pozitívne reakcie, škola workshopu bola prvom lastovičkou na Slovensku a verím, že po školách workshopu budú nasledovať reálne výstupy v rámci vzdělávacích aktivit, ktoré budeme organizovať.“

Lukáš

Mgr. Jaroslav Pekara, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., lektor workshopové školy

 
  • tisk
  • předplatit si