COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

Urologie na Karlově slaví 20 let laparoskopie a poprvé v ČR s 3D systémem

Datum: 3. 2. 2014
Autor: tz

Již dvacet let se provádějí laparoskopické operace u dospělých pacientů na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

„Jejich počet se neustále zvyšuje, doba operací se zkracuje a spektrum prováděných výkonů je mnohem širší. Zahrnuje jak výkony rekonstrukční (např. pyeloplastika – plastika ledvinné pánvičky), tak ablační, a to pro benigní i maligní onemocnění. Některé výkony jsou prováděny již téměř výhradně laparoskopicky (např. adrenalektomie – odstranění nadledviny). Laparoskopická operativa se stala významnou součástí onkourologie, oboru, který se široce rozvíjí. Současně také stoupá počet laparoskopických operací u dětí s vývojovými anomáliemi močových cest, které provádí tým vedený doc. MUDr. Radimem Kočvarou, CSc.,“ říká přednosta kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Podle doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., bylo v letech 1993–2013 provedeno téměř 900 laparoskopických výkonů u dětí od 8 měsíců do 18 let.

Zvýšení počtu laparoskopických operací i zlepšení jejich výsledků dosáhla klinika mj. i tím, že díky své účasti v projektu „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (Operační program Praha – Konkurenceschopnost)“ získala nové technologické zázemí – sestavu laparoskopických přístrojů a nástrojů.

Jako první v ČR také Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze vyzkoušela zcela novou technologii – tzv. HD3D systém pro laparoskopii, který byl zakoupen Nadačním fondem Lucie. Tato technologie umožňuje prokreslení detailů zobrazovaných struktur, což v konečném důsledku umožňuje rychlejší průběh operace s minimální krevní ztrátou, ale i snížení únavy operatérových očí vzhledem k minimalizaci chvění obrazu. Technologie také umožňuje zobrazení v modu NBI (Narrow Band Imaging) a videoendoskop lze snadno ovládat a dobře zobrazit i struktury nepříznivě uložené. Již v říjnu minulého roku uspořádala klinika dvoudenní kurz urologické laparoskopie s využitím 3D zobrazení pro primáře vybraných urologických oddělení z celé ČR, během kterého bylo s touto technologií provedeno šest operací.

foto: archiv

tz

 
  • tisk
  • předplatit si