COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2014

Vzdělávání – dobrovolná povinnost?

Datum: 3. 2. 2014
Autor: Magda Hettnerová

O tom, že zubaře se není třeba bát, se mohli přesvědčit všichni, kdo zavítali 26. listopadu loňského roku na konferenci s názvem Vzdělávání – dobrovolná povinnost?, kterou v pražském IKEM pořádala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Sekcí managementu ČAS.

Po úvodních slovech předsedkyně Sekce managementu ČAS Anny Chrzové, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči IKEM Mgr. Martiny Šochmanové a náměstkyně pro NZP a kvalitu ve VFN v Praze Mgr. Dity Svobodové vystoupila s krátkým sdělením Bc. Zuzana Žílová, která posluchače vybídla k zastavení a zamyšlení se nad současným životem plným stresu. Pak přišla na řadu přednáška MUDr. Ladislava Korábka, CSc., MBA, z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN v Praze, která vyvolala mezi posluchači veliký ohlas a chvílemi i salvy smíchu.

„Z minulosti se můžeme poučit, na budoucnost můžeme čekat, ale současnost můžeme prožívat. A současnost zubního lékařství nabízí poměrně slušné možnosti, a to především prevence,“ řekl na úvod své přednášky MUDr. Korábek. Krátce se zastavil u historie zubního lékařství, která je neoddělitelně spjata s historií celé medicíny, pokračoval k současným moderním technologiím až k budoucnosti v oblasti zubního lékařství. „Budeme čím dál víc spojovat dentální zdraví s tím všeobecným. Budeme stále víc schopni přinášet informace v tom, že když máte nemocná ústa, můžete onemocnět celkově. Víme o tom už hodně a budeme to stále zlepšovat. Také budeme schopni genetickými zásahy zajišťovat vyšší odolnost tkání a v neposlední řadě doufáme, že se zubnímu lékařství podaří více dostat do povědomí lidí třeba tím, že se budou vymoženosti moderního lékařství učit ve školách,“ řekl. Část své přednášky pak zaměřil na prevenci. „Čtyři základní pilíře se nezměnily – jsou to určitá opatření ve výživě, pravidelné návštěvy u zubaře, aby včas odhalil počínající problém, fluoridace a zubní hygiena,“ popsal. Upozornil, že cílem zubařů je, aby lidé měli zdravé zuby i dásně po celý život, aby nemuseli mít ve vyšším věku umělé zubní náhrady. „V téměř 100 % případů je to zbytečné,“ upozornil lékař s tím, že u současných seniorů, kteří o zuby přišli, za to může fakt, že v době jejich dětství a mládí nebyly známé poznatky, které máme dnes. Důležité je však podle jeho slov, aby se osvěta týkající se dentální hygieny dostala i do škol. Aby si děti už od malička osvojily správnou techniku čištění zubů, mezizubních prostor a aby se naučily o svůj chrup správně pečovat. Svou přednášku doplnil MUDr. Korábek řadou obrázků a videí, které posluchače vtipnou formou poučily i pobavily.

Konference týkající se vzdělávání přilákala do pražského IKEM desítky účastníků
foto: Profimedia

Po krátké přestávce vystoupila s přednáškou Riziko H1N1 u kardiologických pacientů Mgr. Ilona Lálová z Komplexního kardiovaskulárního centra VFN, na niž navázal se svým sdělením Epidemiologická situace v ČR MUDr. Vladimír Polanecký. Během dne zazněla ještě celá řada zajímavých sdělení jako např. MRSA – bariérový ošetřovatelský režim, které přednesla Mgr. Dagmar Škochová, MBA, Mechanická podpora srdce od Bc. Lenky Halenčákové, Kojení v 21. století, přednesené Bc. Michaelou Kolářovou, či Image sestry v minulosti a dnes, které si připravila Mgr. Martina Šochmanová, MBA.

Vlnu emocí vyvolala v sále Eva Smejkalová z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN s kazuistikou rodiček – bezdomovkyň závislých na drogách Péče o rodičku s nesledovanou graviditou. Ženy bez domova, závislé na drogách, které k porodu přivezla ZZS přímo z ulice, byly v době příjmu pod vlivem drog a obě své děti ihned po porodu opustily. Přesto končila přednáška optimisticky, protože mateřství může být impulzem, proč s drogami skončit. I takový příběh porodní asistentka Smejkalová ve své praxi zažila.

Na závěr konference pak zazněla přednáška Petra Černého s názvem Sebeobrana – nezbytná dovednost. Na další velmi zajímavou konferenci pořádanou VFN v Praze se mohou zájemci těšit už nyní. Bude se konat 4. března 2014 ve VFN a už podle pracovního názvu „Ošetřovatelství napříč kontinenty“ bude mít hodně co nabídnout.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si