COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 10 / 2014

Číslo 10 / 2014

Číslo 10 / 2014
Vychází 6. října 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Zestárnout není umění – umění je vyrovnat se s tím

str. 1

Názory
 

Stačí sestře středoškolské vzdělání i dnes?

str. 3

Florence Akademie
 

Diabetes a obezita, režimová opatření

str. 4 - 6

Servis
 

Udělejte něco pro sebe a přijďte na Den zdraví

str. 6

Public relations
 

Vítejte v Domově U Anežky

str. 7

Odborné téma
 

Inkontinenční pomůcky v ošetřovatelské péči

str. 8 - 10

 

Péče o geriatrického pacienta na chirurgické jednotce intenzivní péče

str. 12 - 13

 

Základy komunikace s lidmi se sluchovým postižením ve zdravotnickém zařízení

str. 14 - 16

Recenzovaný článek/Kazuistika
 

Peadiatric Basic and Advanced Life Support

str. 17 - 19

 

Špecifické terapeutické prístupy v psychiatrickej ošetrovateľskej praxi

str. 19 - 22

 

Ošetřovatelská péče u pacienta s diagnózou uštknutí jedovatým hadem, chřestýšem skvrnitým

str. 23 - 26

Public relations
 

Moderní technologie – motivace a kvalita v domácí péči o zdraví

str. 27

Praxe
 

Dlouhodobá péče a péče v poslední fázi života ve Velké Británii

str. 28 - 29

Nové knihy
 

Srdeční arytmie: praktické poz námky k interpretaci a léčbě

str. 29

 

Ošetřovatelství v psychiatrii

str. 29

 

Jemná motorika

str. 29

Z konferencí
 

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech přinesl řadu témat k diskuzi

str. 30 - 31

 

Reakce České asociace sester na článek v MF Dnes „Chybějí zdravotní sestry, které se s pacientem bavily“

str. 32 - 33

 

Královéhradecké ošetřovatelské dny oslavily dvacetileté výročí

str. 34 - 35

 

Ve Stockholmu probíhalo 17. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

str. 36 - 38

 

Poranění ostrými předměty byla tématem mezinárodní konference

str. 40 - 41

Public relations
 

Pacienti potřebují znát svá práva

str. 42

Lekce angličtiny
 

Osteoporosis

str. 44