COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2014

Královéhradecké ošetřovatelské dny oslavily dvacetileté výročí

Datum: 6. 10. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Psal se rok 1994, když se v Hradci Králové poprvé uskutečnily Královéhradecké ošetřovatelské dny. Letošní ročník, který se konal ve dnech 11.–12. září v prostorách Univerzity Hradec Králové, se proto nesl v duchu oslav 20. jubilea.

Během slavnostního zahájení přivítali posluchače členové čestného předsednictva – hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová, prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, proděkan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ředitel Biskupství královéhradeckého Mgr. Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady Nadace pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie MUDr. Róbert Hromádka a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové Mgr. Dana Vaňková. Všichni také poděkovali sponzorům a organizátorovi akce, společnosti HANZO Production.

Po krátkém úvodu věnovaném historii Královéhradeckých ošetřovatelských dní a Regionu Hradec Králové v rámci České asociace sester (ČAS) se dalších přednášek ujaly hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová a prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Obě se věnovaly podobným tématům, zejména otázce, kam směřuje české zdravotnictví.

„Nastala doba, kdy je třeba poohlédnout se do minulosti, protože historie se v mnoha ohledech opakuje,“ řekla v úvodu svého sdělení Mgr. Alena Šmídová. První část své přednášky proto věnovala střípkům z historie a dále pak mluvila o současnosti v ošetřovatelství i o vizích do budoucna. Zmínila důvody, proč jsou nyní sestry nespokojené – např. se změnily pracovní a ekonomické podmínky, narůstá administrativa, přibývají standardy, směrnice, konají se audity, zařízení procházejí akreditacemi, je kladen důraz na kvalitu a bezpečnost péče, změnilo se i vzdělávání, na sestry jsou kladeny požadavky dalšího studia, došlo k proměně společnosti, mezilidských vztahů, komunikace atd. Z toho následně plynou i zhoršené pracovní podmínky na pracovišti, z  ekonomických důvodů dochází ke snižování počtu dalšího ošetřovatelského personálu, který je často vyčerpaný až vyhořelý, snižuje se počet a kvalita zdravotnických prostředků apod. A co může pomoci? Podle Mgr. A. Šmídové například výborné, jednotné a jasné kvalifikační vzdělávání, dostatečný počet sester a nelékařského zdravotnického personálu, dobré podmínky pro výkon práce, zlepšování podmínek pracovního prostředí, informovanost a dobré vedení managementem a v neposlední řadě i týmová spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky. A co by měly mít (nejen) sestry na paměti? „Všechno snažení je v nás samotných. Jak si to uděláme, takové to máme. Proto, sestry, držme za jeden provaz a nenechme si sebrat naši hrdost na sesterské povolání, které máme rády,“ uzavřela Mgr. A. Šmídová.

Posluchače přivítali členové čestného předsednictva
foto: redakce

I prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, začala svůj příspěvek krátkým připomenutím historie České asociace sester. Následně se věnovala komentování současné situace, například diskuzím kolem vzdělávání sester. „Měli bychom si uvědomit, že během minulého režimu byly sestry vzdělávány podle tzv. sovětského modelu. To znamená, že devátou třídou základní školy končilo všeobecné vzdělání a sestra se vzdělávala pouze na čtyřleté odborné škole. Je potřeba si uvědomit, že návrat k tomuto modelu není možný, a to z toho důvodu, že celý školský systém v ČR je v současné době nastavený úplně jinak. Posílení všeobecného vzdělání na středních školách do maturity je tak významné, že se žádné odborné studium, a regulované už vůbec ne, do takového objemu zkrátka nevejde,“ vysvětlila. „Požadavky, které musíme splnit, aby byl možný volný pohyb sester na trhu práce v Evropě, není možné dostat do maturitního studia,“ pokračovala. Dále upozornila na neudržitelnost stávajícího dvoukolejného systému, kdy vedle sebe existují vysoké a vyšší odborné školy, které vzdělávají sestry dvakrát v tom samém. Upozornila i na to, že poté, co byly zdravotnické školy převedeny pod ministerstvo školství, má ministerstvo zdravotnictví jen omezené možnosti, jak vzdělávání sester regulovat a vstupovat do vzdělávacího systému. Zabývala se i vlivem zákona č. 96/2004 Sb. a výhledem do budoucna. Na závěr varovala, že sestry prestiž nezískají ani vysokoškolským studiem, ale jen tím, jak budou vypadat a hlavně jak se budou chovat. „Když vidím mnohé naše sestry, tak mám dojem, že si ani samy sebe neváží. A to je náš handicap, se kterým se hrozně těžko pracuje,“ povzdychla si Mgr. Jurásková.

O projektu Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb pohovořila ředitelka NCO NZO v Brně Mgr. Jana Mikulková a na závěr prvního bloku ještě V. Šandriková přiblížila edukační činnost Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie.

Je lepší žiletka, nebo Clipper?

V následujících blocích byla prezentována celá řada zajímavých sdělení, z nichž přinášíme jen malý výběr. Historii oboru intenzivní péče na KARIM ve FN Hradec Králové přiblížila I. Kupečková. Vlny smíchu a vzpomínky vyvolal mezi přítomnými dokument OKO: Srdce na dlani, který v roce 1996 natočil ve FN Hradec Králové Jan Špáta a který přítomným představila Mgr. Dana Vlášková. Špáta v něm představil kardiochirurgii jako jeden z nejnáročnějších lékařských oborů a ukázal i ty, kdo se o jeho vysokou úroveň denně zasluhují. Protože někteří z aktérů tohoto díla byli přítomní v sále, vyvolal u nich snímek řadu vzpomínek a následně i dlouhou diskuzi.

Ohlédnutí za dvaceti lety ve výživě prezentovala J. Kubátová Dolanová ze společnosti Nutricia a. s. a současná doporučení a problematiku implementace mezinárodních standardů v prevenci infekce v místě chirurgického výkonu do praxe přiblížily L. Syrovátková z 3M Česko, spol. s r. o., a M. Oborníková z Neurochirurgické kliniky FN Hradec Králové. Popsaly mj. techniku odstranění ochlupení pomocí střihacího strojku Clipper a rozdíly mezi vlhkým holením žiletkou a stříháním pomocí Clipperu. Jedním z nich je ten, že zatímco žiletka odřezává chlup těšně na povrchu kůže, což zapříčiňuje iritaci, poškrábání, zářezy apod., Clipper odstřihává chlup nad pokožkou, a proto nedochází k jejímu poškození. Pro odstraňování ochlupení Clipperem hovoří i výzkum, který prezentovali A. Wesley et al. – podle něj odcházelo z nemocnice s infekcí v místě chirurgického výkonu 6,4 % pacientů, kteří byli holeni žiletkou, zatímco 1,9 % těch, kteří byli stříháni Clipperem. Během následujících 30 dnů se infekce projevila u 10 % pacientů holených žiletkou, ale jen u 3,1 % pacientů stříhaných Clipperem.

O tom, jak předejít nozokomiálním nákazám se zaměřením na infekce krevního řečiště, mluvila D. Novotná ze společnosti Becton Dickinson Czechia, s. r. o. Upozornila, že nemocniční nákazy jsou na vzestupu a jsou čím dál větší hrozbou celosvětového zdravotnictví. Narůstající počet infekcí krevního řečiště s sebou přináší nejen vysokou mortalitu, ale i zdlouhavou a finančně náročnou léčbu. Postupně sice dochází ke snižování spotřeby základních antibiotik (ATB), ale naproti tomu se výrazně zvyšuje spotřeba širokospektrých ATB, což má za následek nárůst rezistence organismu na ATB. Tím se mnohonásobně zvyšují náklady na léčbu – léčba jednoho pacienta s infekcí, která se šíří krevním řečištěm, stojí více než jeden milión korun. Nejčastějšími patogeny krevního řečiště jsou podle jejích slov Coagulase negative staphylococci, Staphylococcus aureus, Enterococcus species, Candida species a pneumokoky. Infekce se přitom do krevního řečiště dostávají buď exogenním přenosem (kontaminované IV roztoky, ruce personálu, pacienta, kontaminovaný materiál, nedostatečná péče o IV linky, bakterie na kůži pacienta, krytí – transparentní čtverečky aj.), nebo endogenním (bakterie z jiných zdrojů, imunosuprese, nedostatečná funkce lymfatického systému, autoimunní reakce nebo jiná zánětlivá onemocnění v těle pacienta). Společnost BD proto vytvořila klinický vzdělávací program zaměřený na prevenci vzniku infekcí krevního řečiště, v jehož rámci sleduje doporučení mezinárodních CDC guidelines a poskytuje doporučení pro dodržování správné ošetřovatelské praxe. Na trh pak přichází s celou řadou výrobků, které mají přenosu infekcí zabránit. Patří sem např. Q-syte – bezjehlový konektor s neutrálním tlakem, jehož výsledky v prevenci sepsí krevního řečiště potvrdily i klinické studie, či jednorázová předplněná proplachová stříkačka BD Posiflush™, která minimalizuje riziko kontaminace IV linky. D. Novotná dále upozornila, že zdravotníci nesmějí zapomínat na správnou dezinfekci rukou.

Krytí 3M™ Tegaderm™ CHG snižuje riziko infekce

O zkušenostech s používáním antimikrobiálního krytí 3M™ Tegaderm™ CHG na KARIM FN Hradec Králové se s posluchači podělila J. Bukáčková. 3M™ Tegaderm™ CHG v sobě kombinuje silné antimikrobiální účinky chlorhexidin glukonátu (CHG) se skvělými vlastnostmi krytí Tegaderm. CHG je rozpuštěn v měkkém gelovém polštářku, který zaručuje trvalé a souvislé antimikrobiální působení v průběhu času. Gelový polštářek se aktivuje kontaktem s pokožkou a dodatečné zvlhčování není nutné. Měkký a pohodlný polštářek obklopí katetr i rozbočovač. Transparentní fólie Tegaderm má pak originální tvar s rámečkem, který je zárukou přesného umístění. Maximální zajištění katetru umožňuje výztužná látková část a dvě sterilní zajišťovací pásky. Místo vpichu je pak chráněno zajišťovací fólií Tegaderm, která funguje jako bariéra pro vodu, viry a bakterie a snižuje tak riziko infekce.

Jako další vystoupil David Klíma ze společnosti B. Braun Medical, s. r. o., který pohovořil o současných možnostech prevence poranění ostrými předměty ve zdravotnictví a nákazách. I. Dvořáčková z úseku náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN Hradec Králové následně představila systém sledování indikátorů kvality – dekubitů a pádů ve FN Hradec Králové.

Mnoho zajímavých sdělení přinesl i druhý den kongresu. Zazněly přednášky na téma např. interkulturní aspekty ošetřovatelské péče v klinických oborech, statistika dárců krve ve FN Hradec Králové za roky 2009–2013 či ohlédnutí za rolí fyzioterapeuta v léčebném týmu. Vlnu emocí a u mnohých i slzy v očích vyvolal příspěvek J. Sieberové z Centra domácí hospicové péče Hořice – Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice s názvem Nestačí jen dobře žít, nýbrž důležité je i správně zemřít, po jehož přednesení se v sále strhla dlouhá diskuze.

Příští XXI. Královéhradecké dny se budou konat ve dnech 10.–11. září 2015 a informace o nich naleznou zájemci na stránkách organizátora – společnosti HANZO Production (www.hanzo.cz).

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si