Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2014

Pacienti potřebují znát svá práva

Datum: 6. 10. 2014

Většina z nás, ocitne-li se v roli pacienta, pasivně přijímá nabízený způsob léčby. Podle kandidáta na pražského primátora za ČSSD a ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka by měli být pacienti seznámeni se svými právy.

Každý má přece právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Proč by se tedy měli laici plést doktorům do jejich práce?

Lékař musí zvolit vždy takový medicínský postup, který odpovídá pravidlům lékařské vědy a je pro pacienta vhodný. Pokud se svěříte do rukou lékaře, určitě se budete cítit klidněji a bezpečněji, když budete znát svá práva a budete vědět, co můžete požadovat. Aktivním a zodpovědným přístupem můžete výrazně přispět k tomu, že se vám začne dařit lépe.

Chcete říct, že aktivní pacient má větší šanci?

Každý lékař vám potvrdí, že pokud pacient spolupracuje, uzdraví se většinou mnohem rychleji. K tomu ovšem potřebuje být dostatečně informovaný. Lidé by měli vědět, co všechno mohou žádat. Neměli by se obávat zeptat, pokud něčemu nerozumějí. Doba, kdy lékař nařizoval a pacient vše akceptoval, je již naštěstí minulostí.

Pokud tedy pacient nemá být pasivním objektem, o co se má především zajímat?

Pacient by měl především vědět, že je to on, kdo rozhodne, zda určitou péči přijme, nebo odmítne. Než vyjádří souhlas s jakýmkoli lékařským výkonem, měl by se nechat podrobně informovat o všech skutečnostech, které s poskytovanou péčí souvisejí. Nikdo na něho nesmí vyvíjet sebemenší nátlak. Neměl by se také bát zeptat, pokud mu něco není úplně jasné. Lékaři mu musejí vysvětlit všechny okolnosti a rizika poskytované péče. Pacient má právo vědět, zda existují i jiné způsoby léčby.

Znamená to, že pacient může nabízenou léčbu i odmítnout?

Samozřejmě. Pokud ovšem péči odmítnete, musí vám být opakovaně poskytnuta informace o vašem zdravotním stavu. Je totiž třeba, abyste pochopili, jakému nebezpečí se odmítnutím péče vystavujete. Pokud by ale vaším přáním bylo například aktivní způsobení smrti, tak to po lékaři žádat nemůžete.

Existují přece situace, kdy pacient není ve stavu, kdy se může ke své léčbě vyjádřit. Co potom?

V tom případě vám lékař poskytne péči neodkladnou. I nařízení karantény, izolace nebo ochranného léčení je důvodem pro poskytnutí péče bez souhlasu pacienta, respektive k jeho hospitalizaci. Pacienti by měli vědět, že jak při vyslovení souhlasu s péčí, tak při jeho odvolání musejí být svéprávní. Například rozhodování pod vlivem léků, které vaše vnímání ovlivní, může být neplatné. Lze se ovšem připravit na situaci, že se v budoucnu nebudete moci racionálně rozhodovat. Máte totiž právo projevit svou vůli formou tzv. předem vysloveného přání. Jím se lékař musí – až na stanovené výjimky – řídit.

A kdo vyslovuje souhlas s lékařským výkonem za dítě? Je to vždy rodič nebo zákonný zástupce?

I vaše dítě, pokud se stane pacientem, má právo vyjádřit svůj názor na poskytovanou péči. Musí však chápat a rozumět tomu, co se s ním bude dít. Když lékař uzná vaše dítě za dostatečně rozumově vyspělé, může si rozhodnout o péči samo. I tehdy ale vy jako rodič máte právo na informace o jeho zdravotním stavu. Je ovšem dobré vědět, že někdy poskytne lékař péči vašemu dítěti i bez vašeho souhlasu. Jde o případy, kdy péče nesnese odkladu.

Existují i další práva, o kterých pacienti nevědí?

Pacienti třeba zapomínají, že mají právo žádat od lékaře kompletní informaci o svém zdravotním stavu. Měli by dostat například informaci o příčině nemoci, jejím původu, stadiu a předpokládaném vývoji. Měli by se dozvědět o jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb a další potřebné léčbě. Rovněž by měli vědět, že mají právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Můžete také určit kohokoliv, aby byl informován o vašem zdravotním stavu, a nemusí být vaším příbuzným. Na druhou stranu máte právo výslovně zakázat, aby určitá osoba byla o vašem zdravotním stavu informována. Pacienti také nevědí, že mají možnost si kdykoli zvolit poskytovatele zdravotních služeb, ke kterému mají důvěru (vyjma zákonem stanovených případů – např. volba zdravotnické záchranné služby nebo poskytnutí pracovnělékařských služeb). Mohou také svůj zdravotní stav konzultovat s dalším lékařem. Je více věcí, na které má pacient právo, aniž by musel své přání nějak odůvodňovat.

 
  • tisk
  • předplatit si