COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 11 / 2014

Číslo 11 / 2014

Číslo 11 / 2014
Vychází 4. listopadu 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světe nemůže nahradit tělesná cvičení

str. 1

Seriál
 

Nový občanský zákoník VII. Odpovědnost za škodu Způsob a rozsah náhrady újmy

str. 3 - 6

Florence Akademie
 

Zásady správné edukace diabetika

str. 7 - 9

Public relations
 

Důležitost peritoneální dialýzy pro pacienty se sníženou pohyblivostí

str. 10

Odborné téma
 

Kdy u bolestivých stavů kloubů a páteře podávat/nepodávat analgetika?

str. 12 - 13

 

Správná technika Nordic walking a jeho vliv na zdraví

str. 14 - 15

 

Rehabilitační metoda McKenzie

str. 16 - 17

 

Rehabilitační ošetřovatelství – teorie a praxe

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Muslimská klientela v českých lázních: specifika ošetřování a pobytu

str. 21 - 23

Praxe
 

Šaty dělají člověka, uniforma sestru

str. 24 - 25

 

Poanestetická péče na dospávacím pokoji ve FN Ostrava a v ČR

str. 26 - 29

Nové knihy
 

Sociální gerontologie

str. 29

 

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

str. 29

 

Ošetřovatelství založené na důkazech

str. 29

 

Léčíme si záda sami

str. 29

Z konferencí
 

Projekt přeshraniční spolupráce obohatil české i německé zdravotníky

str. 30 - 31

 

Praha hostila 15. světový kongres prevence nemocničních nákaz

str. 32 - 33

 

Lékaři a sestry v Olomouci diskutovali o problematice obezity

str. 34 - 35

 

MUDr. Radim Uzel opět v Ústí nad Orlicí

str. 36

 

Pracovní setkání nefrologických sester se zabývalo klinickými aspekty péče

str. 36

Ze života nemocnic
 

Den zdravé nemocnice v ÚVN Praha

str. 37

Názory
 

K bezpečnému pracovnímu prostředí společně s Evropou

str. 38 - 39

Podporujeme
 

Batist Nej sestřičkou 2014 se stala sestřička Simona Hájková

str. 39

Historie
 

Vstup mužů do ošetřovatelství

str. 40 - 41

Public relations
 

Pacient s nehojící se ránou na amputačním pahýlu dolní končetiny – Léčba Aquacelem Ag Foam

str. 42

Lekce angličtiny
 

Back pain

str. 43