COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

Den zdravé nemocnice v ÚVN Praha

Datum: 4. 11. 2014
Autor: Dana Krásová

Zdravá nemocnice – dvě slova, která se prakticky vylučují. Copak může být nemocnice zdravá, když je plná nemocných pacientů? A přesto takové nemocnice existují. Jedna z nich se nachází v poklidné západní části Prahy, v historické čtvrti Střešovice, která je součástí městské části Prahy 6. Je to Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

V ní se schází skupina nadšených zaměstnanců, kteří se dobrovolně rozhodli podporovat zdraví svých spolupracovníků, pacientů i veřejnosti. Skupina se nazývá Tým pro podporu zdraví a vede ji sestra Kateřina Malá. Tento tým navrhuje a realizuje akce, které podporují zdravý životní styl (jde o nejrůznější sportovní utkání, turistické akce, cyklovýlety apod.), a pomáhá kuchařům s vylepšováním jídelníčku tak, aby prospíval zdraví personálu i pacientů.

„Tým pro podporu zdraví Ústřední vojenské nemocnice cílí své aktivity především na prevenci nemoci a podporu zdravého životního stylu,“ popisuje vedoucí sestra Kateřina Malá. „Snažíme se vést pacienty, ale také personál nemocnice k odpovědnosti za své zdraví,“ pokračuje.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Proto se tento tým ujal i organizace a realizace letošní akce pro veřejnost s názvem Den zdravé nemocnice. Ten se konal již podruhé v tomto roce a pošesté celkem. Byl to den, kdy jsme se věnovali nejen našim pacientům, ale i jejich blízkým, kolemjdoucím, sami sobě… zkrátka všem, kdo zavítali do atria naší nemocnice, kde se akce konala. Několik zdravotníků se rozdělilo do různě tematicky zaměřených skupin, které poskytovaly zájemcům potřebné informace a poradenství týkající se právě jejich zdraví.

Zájemci si tak mohli nechat například zdarma změřit krevní tlak, množství tuku v těle nebo získat informace o tom, jak se správně stravovat. V dalším stánku se zas mohli dozvědět informace o odvykání kouření, kuřákům jsme měřili množství CO ve vydechovaném dechu, v dalším stánku jsme lidem vysvětlovali a ukazovali, jak ulevit bolavým zádům. Lidé se také dozvěděli, jak mají pečovat o svůj úsměv nebo o pokožku celého těla. Lékař z Kožního oddělení kontroloval lidem na místě kožní znaménka a sestry z Interní kliniky poskytovaly informace, jak se snáze vyrovnat s onkologickým onemocněním. Svou poradnu tu mělo i očkovací centrum, které podávalo aktuální informace o očkování proti chřipce a dalším chorobám. Veřejnost jsme učili i to, jak si má správně mýt ruce a předcházet tak infekčním chorobám. V dalším stánku se zájemci naučili poskytovat neodkladnou první pomoc. Právě kvůli její neznalosti umírá nejen na našich silnicích mnoho lidí, kteří by mohli žít, kdyby jim byla první pomoc správně a včas poskytnuta. Další stánek vyvolával trochu obavy – měřil se v něm totiž krevní cukr, a to se bez kapky krve neobešlo. Zájemce to však neodradilo a svůj „sladký život“ si během celé akce přišlo ověřit více než 90 lidí. Většina výsledků byla k naší spokojenosti v pořádku. Nicméně několik alarmujících hodnot jsme zachytili, ty si pak návštěvník odnesl zapsané na kartičce, aby je předal svému ošetřujícímu lékaři.

Nejzajímavější byl případ jedné staré paní, která sice bydlí v blízkosti naší nemocnice, ale dvacet let už nenavštívila žádného lékaře. Během přátelského a milého povídání jsme jí bohužel naměřili vysokou hodnotu krevního cukru. S kolegou Lukášem jsme ji doprovodili i k vedlejšímu stánku, kde jí byl naměřen krevní tlak 230/110. S takto alarmujícími hodnotami se proto ihned odebrala na naše Interní oddělení na vyšetření k lékaři. Kdo ví, možná, že bez naší intervence by se zanedlouho ocitla v péči lékařů s možnými komplikacemi. Nejen na tomto případě jsme se opět přesvědčili, že takovéto akce mají smysl. Proto se už teď těšíme na shledanou na další akci, která se bude v naší nemocnici konat v květnu 2015, nebo na některé z dalších akcí, kterou ÚVN – „Zdravá nemocnice“ uspořádá.

Za Tým podpory zdraví Dana Krásová, ÚVN Praha

 
  • tisk
  • předplatit si