COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2014

Pacient s nehojící se ránou na amputačním pahýlu dolní končetiny – Léčba Aquacelem Ag Foam

Datum: 4. 11. 2014
Autor: MUDr. Alena Geršlová

Nehojící se rány na amputačním pahýlu jsou rány vzniklé po kompletním zhojení amputačního pahýlu, vznikající nejčastěji jako příčina špatné amputační techniky, špatného protézování, neracionálního používání protézy nebo špatnou péčí o pahýl samotný.Nehojící se rány na amputačním pahýlu jsou rány vzniklé po kompletním zhojení amputačního pahýlu, vznikající nejčastěji jako příčina špatné amputační techniky, špatného protézování, neracionálního používání protézy nebo špatnou péčí o pahýl samotný.

Je velmi důležité, aby byl pahýl po amputaci dolní končetiny správně tvarovaný do konického tvaru s dobrým svalovým a kožním krytem, odolný k následné zátěži po oprotézování, výkonný a dobře pohyblivý. Tkáně pahýlu nabývají stálou podobu přibližně do půl roku po amputaci a definitivní tvar pak za 3–4 měsíce po plném zatížení v protéze. Jizva by měla být řádně zhojena v niveau kůže, nebolestivá a dobře pohyblivá. Mezi nejčastější komplikace patří dráždění jizvy či její fixování do hlubších struktur pahýlu, exkoriace a ulcerace komplikované infekcí, osteofyty, ostruhy, neuromy, nebo apikální cyanóza. Všechny tyto stavy pak vedou ke snížené výkonnosti, nosnosti pahýlu a v neposlední řadě také ke kontraindikaci k oprotézování, což významně naruší kvalitu života postiženého.

Kazuistika

Pacient z ambulance chronických ran, s diabetem 1. typu na inzulinoterapii. Vzhledem k progresi diabetické gangrény mu byla provedena amputace pravé dolní končetiny v bérci v lednu 2012. Hojení pahýlu bylo bez komplikací, rána se zhojila per primam. Pacient byl následně přeložen na rehabilitační lůžko, kde pokračoval v rehabilitaci o jedné končetině a následně mu byla vyrobena protéza. Dále byl bez potíží, pouze dispenzarizován. Nyní však dva roky po amputaci přichází do ambulance pro nehojící se ránu na pahýlu pod kolenem. Dle pacienta se na pahýlu nejprve vytvořil puchýř, který praskl, rána se zvětšovala. Sám si na to doma aplikoval asi 14 dní antiseptické krytí, ale bez efektu léčby. Při objektivním vyšetření se jedná o ránu pod kolenem, velikosti 4 × 3 cm s povleklou spodinou, středně secernující, okraje s mírnou hyperkeratózou a se zarudnutím v okolí. Indurace, retence či fluktuace nebyla přítomna (obr. 1). V rámci ošetření byl na ránu přiložen obklad s oplachovým roztokem na 15 minut a následně byl přiložen Hydrofiber® se stříbrem a pěnou (Aquacel® Ag Foam). Pacient si dále převazoval ránu sám v domácím prostředí, a to v intervalu jednou za tři dny. Byla mu doporučena režimová opatření a zákaz nasazování protézy. Další kontrola byla za 14 dní. Pacient přiznal, že protézu nosil i přes zákaz dále. Udával zmírnění bolesti rány v protéze a snadné ošetřování. Rána byla granulující čistá, bez známek infekce (obr. 2). Proto jsme pokračovali v zavedené terapii a protéza byla ve spolupráci s protetikem upravena tak, aby se odlehčilo místo tlaku na ránu. Pacient nebyl imobilizován, nadále nosil protézu a rána se zhojila za 6 týdnů bez komplikací. Bohužel, při poslední kontrole se ukázalo, že se tvoří nový drobný defekt stejné etiologie – otlaku, laterálně od zhojené rány (obr. 3). Bude tedy nutná kompletní úprava protézy. Nově vzniklá rána je nadále léčena výše uvedeným krytím.

Aquacel® Ag Foam – zhodnocení materiálu

Krytí ze skupiny Hydrofiberu® je obohacené iontovým stříbrem, díky kterému se snižuje bakteriální osídlení na ráně. Je možné je použít na rány náchylné k infekci i infikované, rány povrchové i hluboké. Dobře kopíruje spodinu rány a dobře absorbuje exsudát, nedochází tak k maceraci a iritaci okolní pokožky. Náš pacient profitoval ze snadného použití (primární i sekundární krytí v jednom) a mohl dále nosit protézu bez toho, že by docházelo k progresi rány. Pěna, která je obsažena v krytí, zmírnila tlak protézy, pacient neměl bolesti při převazu ani mezi převazy, dokonce ani při používání protézy. Vzhledem k pacientovu diabetu bylo s výhodou použito krytí se stříbrem, které sníží bakteriální kolonizaci, zvládne sekreci z rány a urychlí proces hojení rány.

MUDr. Alena Geršlová, Oddělení chirurgie, Nemocnice Břeclav

 
  • tisk
  • předplatit si