COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Klauni pokřtili knihu o životě stomiků

Datum: 1. 12. 2014
Autor: tz

Herci Boris Hybner a Jiří Lábus společně pokřtili v pátek 20. listopadu 2014 v hotelu Olympik v Praze knihu s názvem Ať žijí stomici, kterou v srpnu letošního roku vydalo Nakladatelství Maxdorf ve spolupráci s nadací T-SOFT ETERNITY. Poté byl promítán film Klauni, v němž oba kmotři figurují.

Autoři knihy si vzali za cíl ukázat, že se stomií život nekončí, jen se trochu mění. Kniha obsahuje 22 příběhů stomiků od miminka po nejstaršího pacienta. Jeden z jejích kmotrů, Boris Hybner, do ní sám přispěl svým příběhem. Publikace vznikla během dvouletého mezinárodního projektu Život bez omezení, při kterém České ILCO porovnávalo kvalitu předoperační a doživotní pooperační péče o stomiky v Německu, na Slovensku a v ČR. Úspěšný projekt byl financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho výstupem je mj. i to, že pomohl sedmi stomikům v produktivním věku zpět na trh práce, dále to, že České ILCO získalo během svých zahraničních cest řadu námětů, jak zlepšit život českým pacientům, a v neposlední řadě byla uzavřena smlouva mezi organizací České ILCO a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, na jejímž základě navštěvují dobrovolníci – zkušení stomici nově odoperované pacienty v nemocnici a snaží se jim pomoci překonat strach z operace nebo ze života se stomií.

České ILCO se také během doby trvání projektu stalo uznávanější pacientskou organizací. Je aktivní v Pacientské radě ministra zdravotnictví a v Pacientské radě VZP, spolupracuje se zákonodárci a vystupuje na různých odborných akcích, kam je čím dál častěji zváno. Cílem tohoto spolku je zajistit všem stomikům „normální život“, tedy dostupnost stomických pomůcek v potřebném množství, možnost řešení problémů se zkušenými stomasestrami nebo stomaterapeuty, ale snaží se i působit preventivně proti onemocnění, která k založení stomie vedou.

tz

 
  • tisk
  • předplatit si