COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Na Šumavě se hovořilo nejen o novinkách v ošetřovatelství

Datum: 1. 12. 2014
Autor: Mgr. Dana Podholová

Ve dnech 16.–17. října 2014 se konal již IX. ročník odborné regionální konference – „Ošetřovatelské dny“. Vzdělávací akce, kterou Nemocnice Český Krumlov, a. s., každoročně pořádá, se letos poprvé konala na Šumavě v oblasti Zadova. Konference byla určena nejen vrcholovému managementu zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ale i pracovníkům ve vedoucích pozicích na lůžkových odděleních a ostatních úsecích.

Přednášky spojovalo jedno téma – nové metody, myšlenky a postupy v ošetřovatelské a lékařské péči. Důležitým krokem pro zvýšení komfortu péče nejen pro nemocné, ale především pro ošetřující personál je výběr správných a účelných pomůcek. Tomuto tématu byl věnován celý první den konference a součástí programu byla i výstava tohoto sortimentu.

Druhý přednáškový den bylo během dopoledního bloku předneseno několik sdělení, v nichž se autoři zaměřili na problematiku správného ošetřování endoskopů a na problematiku prevence poranění zdravotníků ostrým předmětem nebo nástrojem. Je důležité neustále opakovat, jakým infekčním rizikům jsou vystaveni nejen pacienti, ale také zdravotnický personál.

S poznatky o výskytu a možnostech šíření viru ebola vystoupila MUDr. Krabaschová z KHS, územní pracoviště Český Krumlov. Mluvila také o systému, který je v případě výskytu této nemoci v ČR vypracován, a o tom, jaká preventivní opatření musejí mít připravena i jednotlivá zdravotnická zařízení. Po této přednášce se rozvinula živá diskuze ohledně preventivních opatření, kterými by se měli začít řídit zdravotníci v příjmových ambulancích na LSPP a v ordinacích praktických lékařů. To vše v zájmu ochrany svého zdraví, ale i ochrany zdraví dalších pacientů.

Posluchači se na konferenci také podrobně seznámili s otázkami hygieny a dezinfekce ve zdravotnických zařízeních, s možnostmi používání různých typů pracovních oděvů, se zdravou výživou a s kompenzačními i rehabilitačními pomůckami pro domácí ošetřování.

Ošetřovatelské dny byly určeny nejen vrcholovému managementu zdravotnických zařízení,
ale i pracovníkům ve vedoucích pozicích na lůžkových a dalších odděleních
foto: autorka

Konference byla jako každý rok přínosem pro další práci zdravotníků. Jejím cílem je ulehčit zdravotníkům orientaci v dané problematice a vnést více nadšení pro další kroky k rozvoji ošetřovatelské a lékařské péče.

Mgr. Dana Podholová, hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov, a. s.
podholova@nemck.cz

 
  • tisk
  • předplatit si