COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Perfektní kombinace

Datum: 1. 12. 2014
Autor: MUDr. Júlia Černohorská

Aneb nový pěnový materiál s obsahem stříbra a technologií Hydrofiber®

V první polovině září 2014 jsem měla možnost vyzkoušet nový materiál od firmy ConvaTec určený k vlhkému hojení chronických ran – Aquacel® Ag Foam.

Složení Aquacel® Ag Foam

Krytí Aquacel® Ag Foam je složeno z vrchní ochranné vrstvy, která umožňuje odpařování nadbytečné vlhkosti z rány a zároveň je ochranou proti pronikání bakterií a virů do ošetřované rány. Tato horní vrstva pokrývá velmi příjemný a měkký pěnový materiál, který má funkci absorpce ranového exsudátu. V případě adhezivního typu materiálu nasedá na pěnu jemný silikonový okraj. Ten má výhodu v tom, že nedráždí okolí rány a zajišťuje atraumatické převazy. Další velmi důležitou vrstvou krytí je technologie Hydrofiber®, v případě stříbrné varianty s obsahem iontového stříbra. Ta po styku s exsudátem zgelovatí a po kontaktu se spodinou rány vyplní všechny nerovnosti jejího reliéfu. Tato kombinace pěny a Hydrofiberu® byla zvolena proto, aby se zvýšila absorpční a retenční schopnost, tím se snížilo riziko macerace okolní kůže a prodloužil interval převazů. Nedochází k prosakování exsudátu na kompresivní obinadla a oblečení, což pro pacienty bývá velmi často nepříjemným problémem při použití jiných, méně savých materiálů. Samozřejmě je nutno respektovat sílu sekrece rány a správně určit frekvenci převazů.

Díky obsahu stříbra je Aquacel® Ag Foam vhodný i na chronické rány s obsahem biofilmu, ale také rány infikované, kriticky kolonizované nebo rány, kde se předpokládá riziko infekce, zejména u imunokompromitovaných pacientů a diabetiků, je také vhodný u pacientů s dekubity. Velkým přínosem může být pro popáleniny a onkologické rány vzhledem k atraumatickým převazům a možnosti ponechat krytí na ráně několik dní.

Účinek Aquacel® Ag Foam

Podle in vitro testů dochází k antimikrobiálnímu účinku do 30 minut po aplikaci tohoto materiálu a tuto schopnost si udržuje u středně secernujících ran 3–5 dní, v některých případech může být ponechán na ráně až 7 dní.

Praktické použití – kazuistika

Tento nový kombinovaný materiál jsem použila u pacientky s bércovým vředem venózní etiologie, který jsme doposud léčili jinými materiály pro vlhké hojení. Převazy byly realizovány každý třetí den, a to pomocí agentury domácí péče. Převaz spočíval ve sprše, obkladu na ránu ponechaném 10 minut, provedení débridementu, ošetření okolí a následné aplikaci Aquacel® Ag Foam, sekundárního krytí a kompresivních obinadel.

S novým krytím se pracuje velmi dobře. Pacientka si pochvalovala jeho měkkost a savost a také možnost stříhat. Po jeho aplikaci bylo možné mnohem lépe provádět débridement, rána nezapáchala a byla mnohem méně povleklá. Krátkotažná obinadla nebyla promáčená, došlo k viditelnému zmenšení rány a okolí zůstalo klidné.

Výhody Aquacel® Ag Foam

Touto kombinací došlo ke zvýšení retenční schopnosti materiálu, obohacení o stříbro zvýšilo jeho antimikrobiální účinek, takže nabízí ošetření mnohem většího spektra chronických ran. Použití technologie Hydrofiber® zajišťuje perfektní kontakt se spodinou rány. Možnost stříhat je velice vítaná u menších ran. Frekvence převazů s tímto materiálem se snižuje a je závislá na množství exsudátu. Převazy jsou atraumatické, nedochází k podráždění okolí. Materiál je možné použít na akutní rány a ponechat 7 dní, stejně jako na široké spektrum chronických ran různé etiologie. Rozhodně je vhodný i pro citlivější pacienty s bolestivými ranami nebo ranami vyskytujícími se v bolestivých lokalitách – např. kotníku a dalších. Jeho využití vidím i u léčby dekubitů, kde je velkou výhodou možnost ponechání v ráně několik dní a jeho významná savá schopnost i šetrnost vůči okolní a namáhané kůži.

fota: archiv autorky

V průběhu použití krytí Aquacel® Ag Foam jsme nezaznamenali žádné nevýhody ani pro pacienta, ani pro ošetřující personál.

Aquacel® Ag Foam je nesporně velkým přínosem do rodiny materiálů vlhkého hojení a má jistě velmi dobrou perspektivu stát se oblíbeným materiálem jak u pacientů, tak i u lékařů. Zlatým standardem léčby všech chronických ran však nadále zůstává správné určení etiologie nehojící se rány a navržení nejvhodnější strategie léčby.

MUDr. Júlia Černohorská, Dermal Centre Mělník

 
  • tisk
  • předplatit si