COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2014

Sestra a PD pacient jsou partneři

Datum: 1. 12. 2014
Autor: Baxter Czech

S Janou Kolářovou, marketingovou manažerkou pro peritoneální dialýzu ze společnosti Baxter Czech, jsme se potkali v polovině listopadu, abychom si popovídali, jaké aktivity se v oblasti peritoneální dialýzy a vzdělávání sester uskutečnily v letošním roce a co plánují pro sestry v této oblasti na příští rok.

První otázka je zcela jasná, jaké akce jste letos pro zdravotní sestry připravili?

Myslím, že jsme letos zdravotním sestrám udělali největší radost praktickými semináři na téma automatizovaná peritoneální dialýza, které jsme uspořádali během října ve Valašském Meziříčí a na Seči. Celkem se jich zúčastnilo 39 sester z celé republiky. Z velké většiny se jedná o PD sestry, které se s peritoneální dialýzou potkávají denně, asi 20 % tvořily sestry, které se s dialýzou v zaměstnání setkávají spíše okrajově a chtějí se dozvědět více. Za účast na těchto seminářích získávají sestry kreditní body, jsou tedy součástí jejich kontinuálního vzdělávání. Dále jsme ve spolupráci s agenturami domácí péče připravili semináře na téma asistovaná peritoneální dialýza a na několika seminářích jsme se věnovali také tématům, jak mají sestry pracovat a komunikovat s pacienty, kteří jsou v predialýze.

Jaký je význam zdravotních sester pro pacienty léčící se PD?

Veliký. Jejich význam je značný zejména v predialýze a v průběhu léčby, protože jsou v úzkém kontaktu s pacienty a tráví s nimi hodně času. Peritoneální dialýzou se v ČR léčí zatím pouze 8,1 % dialyzovaných pacientů, podle údajů odborných společností by to mohlo být až dvakrát tolik. Jednu z klíčových rolí pro růst počtu pacientů, kteří si zvolí tuto léčbu, hrají zdravotní sestry.

Jana Kolářová
foto: Baxter Czech

A co sestry nejvíce ve vzdělávání v oblasti PD zajímá?

Jsou to bezesporu témata, jakými jsou spolupráce s agenturami domácí péče, rozpoznání komplikací u pacienta a správné řešení těchto situací, edukace pacienta v predialýze, a to zejména jaké informace a jakým způsobem pacientům předávat. Protože sestry jsou velmi často v kontaktu s pacienty, ptají se také na automatizovanou PD a nastavení léčby pomocí cycleru, což je přístroj, ke kterému se pacient připojuje přes noc, aby se dialyzoval.

Naučí se tedy zdravotní sestry pracovat s cyclerem?

Ano, na toto téma máme připravený zmíněný seminář s názvem Automatizovaná peritoneální dialýza, což je dvoudenní akce, která má poměrně rozsáhlý praktický blok. Během ní sestry pracují ve skupinách a společně řeší případové studie. Umožní jim to projít různé modelové situace, se kterými by se mohly setkat později v praxi při komunikaci s pacienty. Naučíme je obsluhovat cycler, vysvětlíme jeho naprogramování a také jeho obsluhu. Tím se z nich stávají skuteční partneři pacientů v jejich domácí léčbě.

Co plánujete na rok 2015?

Pro nefrologické sestry opět uspořádáme dva semináře, budou na téma predialyzační edukace pacienta a komunikace s nemocným. Je to velmi zajímavý a oblíbený seminář, který se orientuje na získání praktických dovedností, a sestry při něm mají šanci dozvědět se, co vše je potřeba pacientům vysvětlit v období před dialýzou. Dále plánujeme drobné semináře a školení, jejichž témata budeme upřesňovat až během roku 2015 a budeme reagovat na to, co sestry aktuálně zajímá. Dále proškolíme agentury domácí péče, zde sestry získávají potřebné informace a také praktické zkušenosti na téma asistované peritoneální dialýzy. A samozřejmě budeme pravidelně vkládat nové informace na webové stránky Domácí dialýza.

A nečeká vás také nějaká větší událost?

Ano, začali jsme již nyní připravovat 9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy. Sympozium bude mít jako vždy mezinárodní účast a zaměří se na zkušenosti a zejména nejnovější doporučení v PD léčbě. Toto sympozium, kterému říkáme Czech PD Day, se uskuteční 25. března 2015 v Olomouci. Od ledna budou fungovat webové stránky www.pdday2015.cz, kam umístíme potřebné informace. Ale ať už se jedná o akce rozsahem větší, či menší, všechny mají svou přesnou úlohu. A také společný cíl – tím je spokojenější život pacientů, kteří se musejí potýkat s nemocemi ledvin.

Baxter Czech

 
  • tisk
  • předplatit si