COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 3 / 2014

Číslo 3 / 2014

Číslo 3 / 2014
Vychází 10. března 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Kdyby mrkev obsahovala alkohol, tak by byli králíci pořád na maděru

str. 1

Právo
 

Nový občanský zákoník: V čem se dotkne práce sestry?

str. 3 - 4

Výročí
 

Profesor Jan Deyl – oftalmolog se srdcem plným lásky

str. 5

Rozhovor
 

Sestry svou práci vykonávají skvěle, ale zapomínají při ní na srdce

str. 6

Odborné téma
 

Nebezpečná akantaméba

str. 10 - 13

 

Pomocná ruka na cestě tmou

str. 14 - 16

 

Když se řekne šedý zákal

str. 17 - 18

 

Vyšetření dětských očí

str. 20

 

Kvalita zraku ve vztahu ke specifickým poruchám učení

str. 21 - 22

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Význam komunikace při prevenci násilných incidentů

str. 23 - 25

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Přístup ke zdraví a prevence nemocí u romské minority

str. 26 - 28

Recenzovaný článek/Teoretický článek
 

Špecifiká potrieb u pacienta s diabetes mellitus 1. typu

str. 29 - 32

Praxe
 

Stres a syndrom vyhoření v práci sestry – manažerky

str. 33 - 34

Z konferencí
 

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

str. 35 - 36

 

Nemylme se v paliativní péči

str. 36 - 37

 

Praha hostila 39. angiologické dny 2014 s mezinárodní účastí

str. 38

 

8. kongres primární péče

str. 38

 

Konflikty, stresy, pocity úzkosti – symboly naší doby

str. 39

Názory
 

XII. celostátní kongres s mezinárodní účastí v Pardubicích očima sestry

str. 40

Informační servis
 

4. ročník soutěže Miss sestra zná svou vítězku

str. 41

Nové knihy
 

Jemná motorika – Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování

str. 42

 

Lymeská borelióza – 4., přepracované a dopl. vydání

str. 42

 

Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium

str. 42

 

Volnočasové aktivity pro seniory

str. 42

Právo
 

Nepodání léků jako důvod ukončení pracovního poměru

str. 43 - 44

Lekce angličtiny
 

Cataracts

str. 44