COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2014

8. kongres primární péče

Datum: 10. 3. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Začátek března patří již tradičně kongresu primární péče. Letošní 8. ročník se konal ve dnech 28. 2. až 1. 3. v Top Hotelu Praha a jeho ústředním mottem bylo i letos „lékař první volby“.

Seminář pro sestry, který se konal ve spolupráci s Českou asociací sester (ČAS), proběhl v sobotu 1. března. V úvodu vystoupila Mgr. Veronika di Cara, která přítomné seznámila s výsledky dotazníkového šetření, které ČAS provedla mezi svými členy v polovině loňského roku. Výsledky, s nimiž se čtenáři Florence seznámili již v v minulém čísle, jsou alarmující. Například 68,1 % sester pracujících u lůžek následné péče se během směny stará o 24 a více klientů, více než polovina dotazovaných se cítí často unavená a téměř polovina jich má pocit, že se kvůli množství práce nemůže o klienty dostatečně starat. ČAS proto provedla celou řadu kroků k řešení těchto problémů. Např. aktivně spolupracuje s MZ ČR, které loni na podzim znovuobnovilo odbor hlavní sestry ČR, tlačí na úpravu personální vyhlášky, bude podporovat supervizní programy pro zdravotníky, ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí pracuje na úpravě dokumentace atd.

Jako druhý vystoupil se svou přednáškou týkající se násilí ve zdravotnictví Mgr. Jaroslav Pekara, který na závěr dopoledne vedl i hodinový workshop, jehož cílem bylo seznámit přítomné s některými způsoby obrany proti útokům pacientů, a to jak slovně, tak fyzicky. „Když vás pacient například chytí za vlasy ve snaze vám je vytrhnout, nesnažte se couvat, ale naopak k němu jděte blíž a tu ruku mu na své hlavě přidržte,“ popsal. Zároveň však upozornil, že návody, které přednesl, jsou pouze doporučením. „Každá situace je jiná a každá vyžaduje jiné řešení,“ vysvětlil. Základem řešení konfliktů je jejich prevence. „Pacient, který přichází do ordinace, má strach, je ve stresu a očekává od vás zázraky. To, že ho slušně pozdravíte a vyjádříte svůj zájem o něj, vám nezabere víc než pár vteřin a pacienta to zpravidla uklidní, čímž můžete předejít řadě vyhrocených situací,“ řekl.

Obraně sester, tentokrát z právního hlediska, se ve své přednášce Úskalí poučení pacienta sestrou věnoval i JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček. Vysvětlil, že sestra je oprávněna poskytovat informace, ale jen o těch činnostech, které sama provádí. „To, že sestra řekne o jednom lékaři, že je lepší než druhý, není poskytování informací,“ upozornil. Krátce se zastavil i u problematiky oslovování pacientů a poukázal i na nesprávné používání některých termínů v ošetřovatelské dokumentaci. „Je nutné užívat termín, který užívá i právní předpis a který vystihuje prováděnou činnost,“ řekl. Problematické je například slovo „edukace“, které znamená výchova, vyučování. „Když sestra napíše: ‚Rodiče ignorují edukaci sestry ohledně klidu na lůžku,‘ je to nesmysl. Lepší je užít slovo ‚informování‘,“ řekl. Na závěr dodal, že poskytování ošetřovatelské péče je velice náročná a těžká práce a měla by být držena ve vážnosti.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si