COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2014

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Datum: 10. 3. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Největší pražská onkologická konference s názvem PragueONCO, která se letos konala ve dnech 22.–24. 1. v pražském Clarion Congress Hotelu, oslavila své první kulaté výročí – páté narozeniny. Tento jediný český kongres, který se koná pod záštitou Evropské onkologické společnosti (ESMO) a všech tří lékařských fakult, nesl již tradičně podtitul „Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“ a přilákal do Prahy stovky lékařů a sester.

Pozvání přijalo i mnoho významných zahraničních hostů, jako například odborník na karcinom prsu prof. Javier Cortéz, M.D., PhD, z onkologického oddělení univerzitní nemocnice Vall d’Hebron, ředitel onkologického centra Institute Gustave Rossy ve Villejuif prof. Alexander Eggermont či prof. Jonas Bergh, M.D., PhD, z onkologického oddělení Karolinska Institutet a nemocnice při univerzitě Karolinska ve Stockholmu.

Sesterská sekce se konala v pátek 24. 1. a byla rozdělena do tří částí. Úvodního slova a první přednášky se ujala Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Ve své přednášce nazvané Cesta k akreditaci ve VFN v Praze se zabývala nejen důvody, proč je akreditace pro zdravotnické zařízení důležitá, ale i tím, co všechno je nutné splnit a změnit, aby ji zdravotnické zařízení získalo. „Je nutné si uvědomit i to, co nám akreditace nepřinese: stoprocentní záruku kvality a bezpečí, rychlé ocenění pracovníků ani rychlé důkazy o zlepšení,“ upozornila Svobodová. Zároveň zdůraznila, že nejdůležitější na celém procesu je maximální účast personálu, který bude při jednotlivých krocích a změnách nejen spolupracovat, ale hlavně je bude důsledně provádět a dodržovat při každodenní praxi. „Získáním akreditace to pro zdravotnické zařízení nekončí,“ řekla na závěr. „Každé zařízení, které akreditaci získá, musí totiž po třech letech projít znovu reakreditací,“ dodala.

Novinky v léčbě melanomu a dalších kožních nádorů

Další blok přednášek byl věnován dermatologii a zhoubným nádorům kůže. S přednáškou na téma kožní nádory v rukou dermatologa vystoupil MUDr. Ondřej Kodet z VFN, o novinkách v léčbě kožních nádorů pohovořily sestry Miroslava Kulhánková a Kateřina Sochrová. Uvedly, že například k léčbě melanomu vyzkoušela už v roce 2011 kožní klinika VFN v Praze v rámci specifického programu biologickou léčbu pomocí léku ipilimumab (obchodní název Yervoy). „Od roku 2013 je tento lék podáván v centrech klinické onkologie,“ uvedly přednášející s tím, že v listopadu loňského roku byla zahájena nová studie. „Ipilimumab je monoklonální lidská IgG1 protilátka, která působí na T lymfocyty a podporuje jejich protinádorovou aktivitu. Tento lék je určen k léčbě metastazujícího melanomu u pacientů, kteří byli v minulosti pro toto onemocnění léčeni chemoterapií a ta selhala,“ popsaly. Kontraindikací k této léčbě jsou autoimunitní nebo zánětlivá onemocnění střev, která pacient prodělal v minulosti (např. ulcerózní kolitida, Crohnova choroba). Další novinkou v léčbě melanomu, kterou přednášející představily, byl lék vemurafenib (obchodní název Zelboraf). „Tento lék zabraňuje specifickým způsobem aktivitě mutující bílkoviny BRAF, která se podílí na růstu nádorových buněk,“ řekly. Gen BRAF tvoří bílkovinu zvanou BRAF, která se zmutovaná vyskytuje u poloviny pacientů s melanomem. Na kožní klinice VFN se tento preparát zkouší ve třech studiích. „Testy ukazují, že pacienti, kterým byl podáván vemurafenib, mají o 63 % vyšší naději, že budou déle žít, než ti, kteří byli léčeni tradiční chemoterapií,“ uvedly. Jako poslední novinku v léčbě bazaliomu představily studijní lék vismodegib (studie MO25616). Tento lék se používá při léčbě lokálně pokročilého bazaliomu. „Brání růstu nebo zpomaluje růst nádorových buněk,“ řekly přednášející.

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. Takový byl podtitul letošního již 5. ročníku PragueONCO
foto: We Make Media, s. r. o.

První blok přednášek uzavřela MUDr. Věra Tomancová z VFN Praha se svým sdělením Využití brachyterapie v léčbě nádorových onemocnění. Po krátké pauze následoval druhý blok přednášek zaměřených právě na brachyterapii a radiologii. Vystoupily v něm mj. i sestry z Onkologického centra Multiscan Pardubice, které se věnovaly tématům jako specifika příprav u pacienta před radioterapií (Bc. Iva Víšková), radioterapie karcinomu prostaty (Mgr. Eva Valentová) či brachyterapie u diagnózy C50 (Iva Baladová). Vyčerpávající přehled diagnóz a operačních výkonů v gynekoonkologii přednesla Mgr. Vlastimila Břízová z VFN v Praze a s velmi zajímavou kazuistikou pacientky s dg. Ca děložního hrdla v těhotenství vystoupila Mgr. Ivana Riedlová také z VFN v Praze.

Během dne zazněla celá řada zajímavých přednášek týkajících se např. zhoubných nádorů kůže, radioterapie a brachyterapie či paliativní péče
foto: We Make Media, s. r. o.

Na Pleši se onkologií zabývají už dvaatřicet let

Třetí blok přednášek zahájila přednáška Nadi Jelínkové z Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, která přítomné seznámila s historií a rozvojem onkologie v tomto zařízení. „V roce 1982 bylo rozhodnutím KÚNZ Středočeského kraje zřízeno onkologické oddělení jako detašované pracoviště Onkologické kliniky VFN Praha 2. U zrodu a rozvoje onkologie na Pleši stála prim. MUDr. Alexandra Aschermannová, konziliárně zpočátku ve spolupráci s prof. MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc., a doc. MUDr. Jaroslavou Jakoubkovou, CSc.,“ řekla Jelínková. Zařízení poskytovalo léčbu onkologickým pacientům se všemi typy solidních nádorů dospělých. „Od samotného začátku byl kladen důraz na komplexní péči co nejvyšší úrovně medicínské i ošetřovatelské,“ upozornila. V roce 1987 byl vybudován samostatný ozařovací pavilon a v následujících letech bylo zařízení dovybavováno moderními přístroji. Poslední novinkou z loňského roku je přístroj UNIDOS. V současné době má institut 48 lůžek akutní péče, čtyři lůžka JIP, 20 lůžek následné paliativní péče, onkologickou ambulanci, pět lůžek stacionáře a kobaltový ozařovač. Zajišťuje komplexní péči včetně následné specializované paliativní péče.

Jak tato paliativní péče vypadá v praxi, představily ve své přednášce Mgr. Marcela Drdová a Mgr. Věra Dvořáková z Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. Ke konci konference zaznělo ještě několik velmi zajímavých přednášek a kazuistik. Závěr dne pak patřil oblíbené přednášející doc. PhDr. Dr.phil. Lauře Janáčkové, CSc., která přítomné onkologické sestry seznámila s tím, jak mají relaxovat. Relaxace by se měla podle jejích slov sestávat ze tří věcí – sportu, obchodů (nakupování) a sexu. Svou přednášku nakonec uzavřela citátem z knihy Čtyři věky lidského života Phillippuse z Novary z roku 1265: „Ve stáří nelze manželství doporučit. Dvě chátrající těla v jedné posteli nemohou dlouho vydržet.“

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si