COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2014

Bělejší zuby? Jde to. Za jednu hodinu i o šest odstínů

Datum: 7. 4. 2014
Autor: Magda Hettnerová

O oslnivý úsměv se snažili již starověcí Římané, kteří používali k bělení zubů popel z ohniště. Průlom v bělení zubů znamenal rok 1877, kdy byla poprvé použita kyselina chlorovodíková, která byla později nahrazena dodnes používaným peroxidem vodíku. První zmínky o ordinačním bělení pocházejí z roku 1861 (Fitch & White) a v roce 1988 byl na trh poprvé uveden 10% karbamid peroxid jako gel pro domácí bělení.

Bělení zubů je stomatologicko-kosmetický proces, při kterém dochází k zesvětlení barvy zubu. v zásadě existují dva způsoby: mechanický a chemický. Mechanické zesvětlení zubů je založeno především na působení abrazivních částic na zubní sklovinu. tím dochází k „obrušování“ povrchu zubu. nevýhodou této metody je možné poškození zubní skloviny. tímto způsobem se však odstraní jen povrchové pigmenty získané z jídla. Odstranit je lze při klasické dentální hygieně. chemický způsob bělení je nejčastěji založen na působení peroxidu vodíku, který prostupuje do dentinu, zubní sklovina tak zůstává nepoškozena. koncentrace této látky se liší dle způsobu použití a z tohoto pohledu se chemické bělení dále dělí na domácí a ordinační bělení.

Správně a účinně vybělí zuby jen profesionál

technika bělení zubů by měla být vždy prováděna pouze ve spolupráci s profesionály a pod jejich dohledem. důvodů je hned několik. tím hlavním je, že bělit by se měly jen zuby zdravé a řádně ošetřené. „pacient by měl být především správně poučen a motivován k dokonalé ústní hygieně. bez dokonalé ústní hygieny nebude mít žádné bělení dlouhodobý účinek,“ vysvětluje doc. MUdr. eva gojišová, přední lékařka kliniky ambicare v praze a přednostka stomatologické kliniky 3. lf Uk a fn královské vinohrady. „v rámci úvodního rozhovoru by měl být pacient od ošetřujícího lékaře informován také o možných vedlejších účincích, o možnosti remise barvy, možnosti nedostatečné změny zabarvení, stejně jako neovlivnitelnosti vybělení umělých materiálů v ústech,“ pokračuje.

„Od října roku 2012 platí nařízení, které mimo jiné stanovuje, že přípravky na bělení či zesvětlení zubů s obsahem přítomného nebo uvolněného peroxidu vodíku vyšším než 0,1 %, avšak nižším nebo rovným 6 %, jsou určeny k prodeji pouze zubním lékařům, přičemž u každého cyklu použití je první použití vyhrazeno zubním lékařům nebo provedení pod jejich přímým dohledem, pokud je zaručena rovnocenná úroveň bezpečnosti,“ říká lékařka. Ordinační bělení proto přináší okamžitý výsledek, zatímco u domácího bělení jsou výsledky viditelné nejdříve za týden.

novinkou na českém trhu, která splňuje normy eU, je řada společnosti philips zOOM. nejrychlejší a nejefektivnější je ordinační bělení systémem philips zOOM, který používá led světlo, jež pomáhá aktivovat peroxid vodíku a během jedné hodiny tak dokáže vybělit zuby až o šest odstínů. „Hlavní bělicí složkou je peroxid vodíku (H2O2) a karbamid peroxid (cH6n2O3) u domácího bělení,“ popisuje dentální hygienistka tereza sobotková, dis. protože tyto látky často způsobují citlivost zubů, přidává společnost philips do svých bělicích gelů amorfní kalciumfosfát, který má společně se zvýšenou koncentrací draselných iontů, které jsou také v bělicích gelech, snižovat citlivost zubů. „součástí ordinačního bělení je i domácí bělení, které by měl pacient provozovat ještě zhruba týden po zákroku, pro udržení bělosti zubů,“ upozorňuje sobotková. samozřejmostí je i dodržování „bílé diety“, což znamená vyhýbat se potravinám, které barví, jako jsou například borůvky, káva, čaje a hlavně tabák!

A jak systém ZOOM funguje?

barva molekul zubních pigmentací je podmíněna tzv. chromoforem, který je jejich součástí. aplikace peroxidu vodíku štěpí dvojné vazby chromoforu, čímž se změní na bezbarvý. absorpce modrého světla lampy Whitespeed žlutými chromofory zubních pigmentací vede ke zvýšení energie elektronů, což usnadňuje štěpení uhlíkových vazeb chromoforu mnohem výrazněji než při použití samotného peroxidu vodíku. bělí se vždy jen frontální část zubů mezi druhými premoláry. více informací naleznete na www.sonicare.philips.cz (www.philips.cz/zoom).

Magda Hettnerová, redakce Florence


k věci

Kontraindikace bělení:
→ Celková vážná onemocnění
→ Parodontóza, zánět dásní
→ Kariézní chrup
→ Mnohačetné výplně ve frontálním chrupu
→ Výrazně citlivé zuby
→ Těhotenství a kojení

 
  • tisk
  • předplatit si