COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 5 / 2014

Číslo 5 / 2014

Číslo 5 / 2014
Vychází 5. května 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Pomoc má mnoho podob

str. 1

Právo
 

Nový občanský zákoník III: Práva pacientů

str. 3 - 6

Florence Akademie
 

Moderní léčba diabetu = individuální terapie pro konkrétního nemocného

str. 8 - 9

Rozhovor
 

I krize vztahů je civilizační nemoc

str. 10 - 12

Nové knihy
 

Rychlá relaxace - Minutová cvičení proti každodennímu stresu

str. 12

 

Péče o dítě s postižením sluchu

str. 12

 

Imunologie stručně, jasně, přehledně

str. 12

 

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

str. 12

Odborné téma
 

PROJEKT 35 – vzdělávání sester

str. 14 - 15

 

Nehormonální antikoncepce

str. 16 - 18

 

Máme poševnímu prostředí pomáhat, nebo škodit?

str. 19 - 20

Recenzovaný článek/Výzkumná zpráva
 

Svědkové Jehovovi a zdravotní péče

str. 21 - 25

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Ošetřovatelská péče o ženu s preeklampsií

str. 25 - 29

Praxe
 

Kazuistika pacientky s diagnózou primární hyperoxalurie typu I

str. 30 - 31

Vzdělávání
 

Nezdravotníci v kombinované formě studia oboru všeobecná sestra

str. 32 - 33

Z konferencí
 

Východiska ze současných problémů ZZS hledala olomoucká konference

str. 34 - 35

 

Sestry pomáhají s odvykáním kouření

str. 35

 

Tis červený – aneb kolik jeho semínek zabije člověka?

str. 36

 

Jak se staví k otázkám zdravotnictví a problémům NLZP čeští kandidáti do Evropského parlamentu?

str. 37

 

Regenerativní medicína – naděje napříč obory medicíny

str. 38

Servis
 

ČNRDD a Nadace pro transplantace kostní dřeně poděkovaly loňským dárcům

str. 39

Historie
 

Počátky a vývoj babictví: 1. díl – Od venuše k císařskému řezu

str. 40 - 42

Právo
 

Odmítání hygieny potřebným pacientem a napadání sestry

str. 43

Lekce angličtiny
 

Artificial insemination

str. 44