COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2014

Jak se staví k otázkám zdravotnictví a problémům NLZP čeští kandidáti do Evropského parlamentu?

Datum: 5. 5. 2014
Autor: Mgr. Veronika Di Cara

U příležitosti voleb do Evropského parlamentu (EP), které se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014, požádala Česká asociace sester (ČAS) české kandidáty na poslance, aby vyjádřili svůj názor na témata dostatečné pracovní síly ve zdravotnictví, vzdělání zdravotníků a zajištění vhodných pracovních podmínek a kvalitní a bezpečné péče.

Osloveno bylo 14 známějších politických stran ze seznamu 39 subjektů kandidujících v tomto roce do EP. Vzhledem k tomu, že Informační kancelář EP v ČR nemá k dispozici kontakty na jednotlivé kandidující subjekty, byly vybrány subjekty, které měly k 1. dubnu 2014 snadno dostupné kontaktní údaje na internetu (konkrétně: ANO 2011, ČSSD , Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, KDU-ČSL , KSČM, Občanská konzervativní strana, ODS , Česká pirátská strana, Liberálně ekologická strana, SNK ED , Strana svobodných občanů, TOP 09 a STAN , Věci veřejné a Strana zelených).

Reakce kandidátů, kteří nám odpověděli, jsou nyní dostupné na webových stránkách ČAS (www. cnna.cz). Kromě názorů kandidátů na daná témata nás zajímala také jejich orientace v této problematice a jejich připravenost spolupracovat s profesními a expertními organizacemi při řešení otázek, které se týkají zdravotnických profesí.

Bohužel musím konstatovat, že z etablovaných parlamentních stran nám odpověděly pouze dvě – KDU-ČSL a KSČM , z ostatních stran odpověděla jen Občanská konzervativní strana a Strana svobodných občanů. To se nám zdá naprosto nedostatečné, zejména pokud vezmeme v úvahu významnou roli profesních organizací a občanských sdružení v občanské společnosti.

Zaslané odpovědi kandidátů často zdůrazňovaly, že zdravotnictví má být zcela v kompetenci členských států EU. Podle našich informací, které máme od současných poslanců EP a z E vropské federace sester, se však témata týkající se zdraví a zdravotnictví objevují při jednáních EP čím dál tím častěji a mnoho dokumentů EP naše zdravotnictví ovlivňuje (např. směrnice o uznávání kvalifikací, o přeshraniční péči, o pracovní době, Green paper on Health Workforce, navrhovaná standardizace ve zdravotnictví atd.). Vzhledem k již možné plné mobilitě sester po zemích EU , k nutnosti několikaletého kvalifikačního vzdělání sester, k velkým rozdílům v pracovních podmínkách, demografickému vývoji a očekávanému nedostatku zdravotníků v celé EU je potřeba zajistit na všech úrovních, abychom měli v ČR stále dostatek správně vzdělaných zdravotníků. Na tomto úkolu bude ČAS ráda spolupracovat i s poslanci EP.

Přejme proto českým občanům dobrou volbu při volbách do EP, zejména aby nově zvolení poslanci byli ochotni spolupracovat a naslouchat, měli pozitivní přístup ke své nové roli, byli často přítomni na zasedáních EP a dobře reprezentovali ČR .

Za ČAS Mgr. Veronika Di Cara

 
  • tisk
  • předplatit si