COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2014

Pomoc má mnoho podob

Datum: 5. 5. 2014
Autor: Magda Hettnerová

Zachráníš-li život jednomu člověku, jako bys zachránil celý svět (…) píše se v talmudu, soupisu rabínských diskuzí týkajících se židovského zákona a etiky, které považuje židovská tradice za směrodatné. Tato veliká moudrost platila po staletí a platí stále.

Život a smrt – dvě strany jedné mince, zajímaly lidstvo od nepaměti. Porod byl dlouhá staletí v rukou porodních bab, které k němu volaly lékaře jen v případě komplikací. Dokud chyběly poznatky anatomické i fyziologické, byly názory na oplození pouze spekulativní. Ovšem s tím, jak postupně přibývalo poznatků nejen v anatomii, fyziologii a lékařství obecně, ale i s rozvojem dalších oborů – zejména přírodovědných, rozvíjelo se i porodnictví. Nejen o něm a jeho počátcích se můžete dočíst v tomto květnovém čísle časopisu Florence, jehož odborné téma jsme tentokrát věnovali gynekologii.

Dozvíte se v něm mj., jak a v čem mohou ženám pomáhat probiotické tampóny, jaké existují možnosti nehormonální antikoncepce či jakým způsobem mohou gynekologické sestry přispět ke snížení výskytu karcinomu prsu v české ženské populaci.

Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty se s vámi podělí o své zkušenosti se vzděláváním nezdravotníků v kombinované formě studia oboru všeobecná sestra a v článcích z praxe se dozvíte mj. o tom, jak vypadá ošetřovatelská péče o pacientku s diagnózou primární hyperoxalurie typu I.

Ovšem nejsou to jen zdravotníci, kdo přispívají k záchraně lidských životů. Zachránit nebo zlepšit druhým život mohou všichni lidé, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Mezi ně patří například dobrovolní dárci krve, krevní plazmy či kostní dřeně. Čtyřiadvacet takových dárců ocenily koncem dubna v Obecním domě v Praze Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně. O tom, jak toto ocenění probíhalo, se můžete dočíst v rubrice Servis.

A protože květen je nejen lásky čas, ale i měsíc, v němž si připomínáme narození anglické ošetřovatelky a zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale, vzpomeňte si i vy 12. května na svůj svátek a oslavte Mezinárodní den sester. Mezinárodní rada sester (ICN) připomíná každý rok tento důležitý den vytvářením a rozšiřováním balíčku ICN – informačního materiálu pro sestry, jehož letošním tématem je: „Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví.“

Přeji vám k vašemu svátku vše nejlepší a hezké čtení,

Magda Hettnerová, šéfredaktorka

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si