COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 6 / 2014

Číslo 6 / 2014

Číslo 6 / 2014
Vychází 2. června 2014

 

Obsah čísla

Editorial
 

Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu (G. B. Shaw)

str. 1

Právo
 

Nový občanský zákoník IV: Informovaný souhlas

str. 3 - 5

Rozhovor
 

Statečná Naděje znamená nevzdat to

str. 6 - 9

Nové knihy
 

Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

str. 9

 

Logoterapie – Existenciální analýza jako hledání cest

str. 9

 

Teorie a praxe poradenské psychologie

str. 9

 

Klinická farmacie II

str. 9

Odborné téma
 

Jak si udržet váhový úbytek

str. 10 - 11

 

Mysleme na výživu chirurgických pacientů včas

str. 12 - 14

 

Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty

str. 16 - 18

 

Čo vie verejnosť na Slovensku o obezite ako riziku rakoviny

str. 19 - 22

Recenzovaný článek/Retrospektivní studie
 

Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve Fakultní nemocnici Brno

str. 23 - 25

Recenzovaný článek/Odborný článek
 

Scientologická církev a přístup jejích členů ke zdraví

str. 26 - 28

Praxe
 

Historický vývoj rouškování v Nemocnici Na Homolce

str. 30 - 31

Pro studenty
 

Jak vypadá výuka ošetřovatelství „nezdravotníků“ v kombinované formě studia na 3. LF UK v Praze

str. 32 - 34

Z konferencí
 

Zdravotně-sociální péče ve zdravotnictví přilákala do ÚVN desítky posluchačů

str. 36 - 37

 

Jaké jsou přínosy biologické léčby v oborech revmatologie, dermatologie a gastroenterologie?

str. 38 - 39

 

Volby prezidia České asociace sester v roce 2015

str. 39

Historie
 

Počátky a vývoj babictví: 2. díl – Od bab pupkořezných k porodníkům

str. 40 - 42

Public relations
 

Jak se žije pacientům s dialýzou?

str. 43

Lekce angličtiny
 

Child Nutrition

str. 44