COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2014

Volby prezidia České asociace sester v roce 2015

Datum: 2. 6. 2014
Autor: tz

Dne 7. března 2015 proběhnou volby do Prezidia České asociace sester (ČAS). Fórum delegátů ČAS volí prezidenta/ku ČAS, členy Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS.

Fórum delegátů je nejvyšší orgán České asociace sester, který je složen z členů ČAS. Oprávněným voličem je člen sekce/regionu, který je na Fórum delegátů nominován regionem/sekcí podle zvoleného klíče výpočtu hlasů. Čím více členů sekce nebo region má, tím více zástupců je nominováno.

Každý člen ČAS má právo být volen na pozici prezidenta/ky ČAS, do Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS, ale musí být členem ČAS minimálně dva roky před volbou a mít praxi minimálně pět let ve zdravotnictví, zdravotnickém školství nebo příbuzných oborech uvedených ve Stanovách ČAS. Nominaci do voleb Prezidia ČAS může provést kandidát sám, nebo ho může nominovat výbor sekce nebo regionu.

Samozřejmou součástí programu voleb je zpráva o činnosti prezidentky, zpráva viceprezidentky a všech členů Prezidia ČAS.

Harmonogram příprav je následující:

  • Do konce června 2014 podají sekce a regiony připomínky k dokumentům ČAS (Stanovy, Finanční řád, Volební řád, Jednací řád, Disciplinární řád), u kterých může Fórum delegátů jako jediné změny schvalovat.
  • Do konce září 2014 mohou sekce, regiony a jednotliví členové ČAS zasílat nominace na pozice prezidenta/ky, členů Prezidia ČAS, Revizní komise ČAS a Disciplinární komise ČAS.
  • Do konce října 2014 zašlou oslovení nominovaní souhlas s nominací, svůj životopis a koncepci funkce.
  • Dne 8. listopadu 2014 budou na podzimním Sněmu předsedů sekcí a regionů předsedové seznámeni s nominovanými, bude zveřejněn klíč pro počty delegátů pro volby pro jednotlivé sekce a regiony a bude odsouhlasen způsob voleb a návrh programu voleb.
  • Do konce ledna 2015 budou všechny dokumenty související s volbami vyvěšeny na stránkách ČAS.

Pravidla pro volby jsou uvedeny ve Stanovách ČAS a ve Volebním řádu ČAS, které naleznete na internetových stránkách ČAS (www.cnna.cz).

tz

 
  • tisk
  • předplatit si